Wat zijn alternatieve beleggingen?

Interesse in de investeringsmarkt stijgt

img-banner

U heeft zich vast eens afgevraagd waar u het beste in kunt investeren om een goed rendement te behalen. Vastgoed, cryptovaluta of moet u tóch maar blijven sparen? Door de lage rente is de interesse in de investeringsmarkt groot en verbreden beleggers hun horizon in de zoektocht naar rendement. Er is een scala aan beleggingsmogelijkheden die interessant zijn voor zowel particuliere- alsmede zakelijke beleggers. Bij Hanzevast kunt u beleggen in alternatieve investeringen en in dit artikel leggen we u exact uit wat alternatieve beleggingen zijn en welke beleggingsmogelijkheden u heeft.


Traditionele beleggingen versus alternatieve beleggingen

De term ‘alternatieve belegging’ heeft geen exacte definitie. Om te bepalen wat een alternatieve belegging is, kijken we daarom naar zijn tegenhanger: de traditionele belegging.

Bij het plaatsen van traditionele investeringen profiteert men van koersstijgingen. Dit heet het innemen van een longpositie. Voorbeeld van een traditionele investering is het kopen van aandelen, obligaties en het hebben van spaargeld.

Nu het duidelijk is wat traditionele beleggingen zijn, weten we ook wat alternatieve beleggingen zijn: alle investeringen die buiten de traditionele aandelen-, obligatie- en spaarmarkt vallen. Investeringen in wijnen, postzegels of auto’s zijn allemaal vormen van alternatieve beleggingen.

Alternatieve beleggingen in 4 categorieën

Alternatieve beleggingen zijn onder te verdelen in verschillende institutionele investeringscategorieën. Dit zijn beleggingen die institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, plaatsen vanwege het redelijke rendement tegenover een gematigd risicoprofiel. Binnen dit kader zijn er 4 categorieën alternatieve beleggingen:

  • Real assets
  • Hedgefondsen
  • Private equity
  • Gestructureerde producten

Real assets

Real assets is een benaming voor directe investeringen in niet-financiële bezittingen. Het Nederlandse begrip is reële activa. Voorbeelden hiervan zijn investeringen in grondstoffen, vastgoed, scheepvaart, infrastructuur en land. De waarde van real assets komt voornamelijk vanuit de waarde van het object zelf. Dat geldt ook voor de inkomsten.

Alternatieve investeringen: vastgoed (real assets).


De waarde is dus minder gebaseerd op immateriële aspecten zoals goodwill. Dit is anders dan bij beursgenoteerde aandelen, aangezien de waarde van een aandeel bijvoorbeeld erg afhankelijk is van de verwachtingen over de capaciteit van het management om de totstandkoming en verkoop van toekomstige producten en diensten te overzien.

Hedgefondsen

Hedgefondsen zijn investeringsfondsen die investeerders beschermen voor risico’s waartegen zij beschermd willen worden. Denkt u bijvoorbeeld dat de inflatie gaat toenemen en ziet u dat als een risico voor uw beleggingsportefeuille? Dan kunt u, door in een inflatiehedgefonds te investeren, profiteren van inflatiestijgingen. Zo verkleint u het risico in uw beleggingsportefeuille.

Hedgefondsen zijn vaak privaat georganiseerd door een fondsbeheerder, die ook zelf flink mee investeert, met een relatief kleine groep beleggers.

Private equity

Private equity betekent letterlijk privaat vermogen. Dit is een verzamelnaam voor niet-beursgenoteerde investeringen in het risicodragend vermogen van bedrijven. Dit zijn doorgaans investeringen in het aandelenkapitaal van bedrijven. Een private equity investering komt vaak in verschillende vormen voor. Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van kapitaal aan nieuwe ondernemingen (venture capital), het investeren in een bedrijfsovername waarbij de overname voornamelijk rust op geleend geld dat later door het overgenomen bedrijf moet worden terugbetaald (leveraged buyout), of het lenen van geld aan bijna failliete bedrijven (distressed debt).

Gestructureerde producten

Gestructureerde producten zijn financiële instrumenten die gestructureerd worden om een specifiek rendement- of risicotype te creëren. Het meest gebruikelijke voorbeeld van structurering is het uitgeven van aandelen en obligaties van hetzelfde bedrijf. De bedrijfsopbrengsten wordt gestructureerd in gefixeerde kasstromen met een lager risicoprofiel (obligaties) en residuele kasstromen met een hoger risicoprofiel (aandelen).

Bron: Alternative Investments CAIA Level I


Geschreven door