Navigatie overslaan

Veelgestelde vragen

De impact van het Coronavirus is aanmerkelijk, niet alleen op ons persoonlijke leven maar ook zakelijk. Dientengevolge heeft ook Hanzevast maatregelen genomen ter bescherming van de gezondheid van onze medewerkers en van u, onze medeburgers, maar ook om er zeker van te zijn dat de kwaliteit van onze dienstverlening aan u gegarandeerd blijft.

Gevolge de richtlijnen en aanbevelingen van het RIVM, de overheid alsmede lokale autoriteiten nemen wij dan ook de volgende maatregelen:
- Medewerkers werken wanneer mogelijk vanuit huis;
- Medewerkers zijn telefonisch en per mail bereikbaar op de bekende nummers en adressen;
- Vanwege de wellicht langere telefonische wachttijden, is de voorkeur om uw vragen per mail aan ons te richten;
- Het kantoor is momenteel gesloten. Mochten de omstandigheden zich wijzigen dan zullen ook wij ons daaraan aanpassen;
- Wij voeren een ontmoedigingsbeleid wat betreft fysieke contacten, zowel buiten als op ons kantoor.

Wij verschaffen de invulinstructies uitsluitend via de portal en niet per mail of per post. U kunt de invulinstructie vinden via ‘Mijn Hanzevast’. Op het moment dat u bent ingelogd moet u rechts bovenin klikken op ‘Mijn Hanzevast’. Er verschijnt dan een keuzemenu, waarna u kunt klikken op de tweede optie ‘Investeringen’. Hier kunt u uw investeringen raadplegen. Wanneer u op het oranje woord van uw investering klikt of op de pijl achteraan de regel, opent de pagina waar alle documenten staan. De rondschrijvens staan onder tabblad ‘Rondschrijvens’. Het prospectus en notulen van jaarvergaderingen staat onder ‘Documenten’. De kwartaal- en jaar-cijfers staan onder ‘Financieel’. De Invulinstructies staan onder het tabblad ‘Invulinstructies’.

NB: U kunt niet op de agenda klikken, dit is puur een informatie voorziening en geen link naar de documenten. Wij werken er wel aan om een link op de 'Mijn overzicht' pagina te krijgen.

Mocht u tegen het probleem aanlopen dat er op uw overzicht een investering van € 0,- genoteerd staat, stuur dan uitsluitend een mail naar participanten@hanzevast.nl.

Ja dat kan. Om gebruik te maken van de mogelijkheid tot herinvesteren, moet u deze optie aanzetten in uw persoonlijke portal. Dit kan door in te loggen via https://www.hanzevast.nl/nl/in.... Eenmaal ingelogd krijgt u automatisch de overzicht pagina geopend. Rechts bovenin deze pagina vindt u een drop down menu. Klik hier op ‘Instellingen’. Vervolgens opent zich automatisch het tabblad ‘Persoonlijke gegevens’. Wanneer u op het tweede tabblad ‘Account’ klikt, krijgt u inzage in uw mailadres, wachtwoord, rekening en uitkeringen. Onder kopje ‘Uitkeringen’ kunt u middels de schuif ervoor kiezen of u het rendement wil laten ‘Uitbetalen’ of wil laten ‘Herinvesteren’. U hoeft niet op ‘Opslaan’ te klikken en kunt na het veranderen van de schuif deze pagina verlaten.

Om maandelijks, per kwartaal, halfjaar of jaarlijks een bedrag in te leggen, kunt u een automatische incasso opstarten via uw persoonlijke pagina. Eenmaal ingelogd staat Rechts bovenin de knop ‘Nu investeren’. U kunt daarna op ‘Woned’ klikken en op de knop ‘Begin met investeren’. Wanneer u op deze laatste knop drukt, kunt u kiezen voor ‘eenmalig’ of ‘terugkerend’. Wanneer u voor ‘terugkerend’ kiest, kunt u een automatische maandelijkse investering in gang zetten.

Wanneer u problemen ervaart met het inloggen op uw 'Mijn Hanzevast' account, adviseren wij u om op ‘Wachtwoord vergeten’ te klikken. Daar verlangen wij vervolgens van u, uw mailadres op te geven. Denk erom dat u het mailadres op de juiste manier noteert (ook spaties aan de voor en/of achterkant weglaten). U ontvangt vervolgens automatisch een mail in uw inbox. In die mail ontvangt u het verzoek een nieuw wachtwoord aan te maken.

NB: Mocht u (ondanks juiste notering) de melding krijgen dat uw mailadres onbekend is, stuur dan uitsluitend een mail naar participanten@hanzevast.nl.

U kunt vanzelfsprekend een zakelijk account aanvragen via Mijn Hanzevast. U hoeft enkel het type account te selecteren bij aanvang van het registratieproces, of klik hier.

U kunt de huidige fondsen bekijken via deze link of de link met de tekst 'aanbod' aan de bovenkant van de website. Indien u beschikt over een account kunt u eenvoudig online beleggen.

Hanzevast is een aanbieder van hoogrenderende en fiscaal geoptimaliseerde beleggingsfondsen in vastgoed en scheepvaart. Hanzevast biedt haar meest particuliere investeerders toegang tot de professionele beleggingsmarkt die normaal alleen institutionele beleggers is voorbehouden.

Beleggen bij Hanzevast gaat via niet-beursgenoteerde investeringsfondsen. Elk fonds heeft een eigen beleggingsbeleid en wordt gestructureerd in een separate juridische entiteiten. Een investeringsfonds haalt geld op door de uitgifte van participaties. Door deze participaties te kopen, wordt u mede-eigenaar van het fonds. U investeert dus in het eigen vermogen.

Hanzevast is een aanbieder van hoogrenderende en fiscaal geoptimaliseerde beleggingsfondsen en biedt u de mogelijkheid te beleggen in vastgoed, scheepvaart en private equity.

Beleggen via Hanzevast gaat eenvoudig en volledig online. Het investeringsproces bestaat in principe uit 3 stappen:
1. U investeert
U kunt al deelnemen vanaf €1.000,-. Uiteraard ontvangt u van ons uitgebreide informatie over de belegging en het risicoprofiel.
2. Wij beheren
Onze eigen beheersorganisaties beheren de beleggingen met een beleid gericht op het genereren van meerwaarde voor beleggers en zakenpartners.
3. U ontvangt rendement
Het rendement van de belegging komt voort uit de exploitatie en uiteindelijke verkoop van de objecten. Dit rendement keren wij elk kwartaal aan u uit.

Vastgoedfondsen: Op de derde vrijdag van de maand, na afloop van een kwartaal. Dus: 3e vrijdag in januari, 3e vrijdag in april, 3e vrijdag in juli, 3e vrijdag in oktober.

Scheepsfondsen: Na goedkeuring van de bank, 8 weken na afloop van het kwartaal (op vrijdag).

Hanzevast Capital N.V. heeft een AIFMD vergunning op grond van art 2.65 van de Wft en staat onder permanent toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank). Hanzevast capital

N.V. is opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15000004 (www.afm.nl). Jaap Wolters en Jos Westra zijn de door de AFM goedgekeurde dagelijks beleidsbepalers van Hanzevast Capital N.V.

Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s. Elk fonds heeft een eigen risicoprofiel. Dit risicoprofiel kunt u terugvinden in de fondsinformatie. We raden u te allen tijde aan het prospectus van het fonds en de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig te lezen. Deze documenten zijn per fonds te vinden op de website. Een investeringsfonds met een hoog risicoprofiel streeft doorgaans ook naar een hoger rendement. Een risicoprofiel van de laagste categorie betekent echter niet dat een fonds risicovrij is.

Hanzevast heeft meer dan 25 jaar ervaring met het plaatsen van investeringsfondsen, het aankopen en verhuren van vastgoed en het managen van schepen. Sinds haar oprichting in 1995 heeft Hanzevast aankoop én beheer verzorgd voor €3,4 miljard aan vastgoedfondsen. In 31 Scheepsfondsen is ca. €600 miljoen geïnvesteerd.

Hanzevast is gevestigd aan de Hoge der A 17, 9712 AD te Groningen.

Wij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur. U kunt ons bereiken door de formulieren op de website in te vullen of te mailen naar participanten@hanzevast.nl.

U kunt de fondsrapportages vinden via Mijn Hanzevast onder 'investeringen'. U dient hiervoor in te loggen op de website en de knop rechtsboven met de tekst 'Mijn Hanzevast' aan te klikken.

In het menu dat verschijnt selecteert u het specifieke fonds, waarop er een pagina wordt geopend waar u de maandrapportages van het desbetreffende fonds, alsmede uw deelnameformulieren kunt downloaden en bekijken.

U kunt hier een nieuw account aanvragen via Mijn Hanzevast. Tijdens het registratieproces dient u een identiteitsbewijs en een afschrift van de door u gekozen rekening bij de hand te hebben ter verificatie. Deze verificatie verloopt geheel digitaal, dus een foto van de voor- en achterkant van uw identiteitsbewijs alsmede een foto van een rekeningafschrift volstaat.

Wij beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd kunt u direct investeren.

Alle gegevens worden overgezet naar de nieuwe website. Dit houdt in dat uw gegevens, alsmede uw geplaatste investeringen volledig worden overgeheveld naar de nieuwe website. Wij garanderen u dat dit voor u probleemloos zal verlopen.

Let op! Dit kan verschillen per fonds. Onderstaand de globale voorwaarden. De specifieke voorwaarden kunnen worden teruggevonden in de statuten van het betreffende fonds.

Indien u uw participatie wenst te verkopen kunnen wij uw gegevens opnemen in ons register van aangeboden participaties. Indien een gegadigde zich voor participaties meldt, geven wij uw telefoonnummer/e-mailadres door aan de betreffende participant. U voert dan zelf de onderhandelingen met de koper. Uiteraard kunt u ook zelf een koper aandragen. Indien u en koper overeenstemming bereiken, stelt u Hanzevast capital op de hoogte waarna de overdrachtsprocedure gevolgd gaat worden. In de overdrachtsprocedure worden de kosten vermeld die gepaard gaan met een overdracht.

Besloten CV’s:
Met betrekking tot overdracht is het volgende belangrijk. Participanten in Hanzevast CV's kunnen hun participaties overdragen aan een derde, op de wijze zoals is bepaald in het prospectus. De procedure is tamelijk formeel en strikt, hetgeen alles te maken heeft met het besloten karakter van de CV. Om een overdracht te formaliseren dienen alle participanten hun goedkeuring te verlenen. Hierbij is bij de overdracht binnen CV's de negatieve optie van toepassing. Dit wil zeggen dat medeparticipanten worden geacht hun goedkeuring te hebben verleend, wanneer zij niet binnen de voorgeschreven periode hebben gereageerd. De kosten voor overdracht bedragen vanaf € 750,00 excl. btw per fonds.

Open CV’s:
Voor de open CV’s is geen toestemming van de overige participanten noodzakelijk en vindt registratie per onderhandse akte plaats. De kosten voor een overdracht zijn hierdoor aanzienlijk lager en bedragen vanaf € 500,00 excl. btw per fonds

Maatschappen:
Overdracht van participaties in een vastgoedmaatschap is mogelijk op de wijze zoals bepaald in het desbetreffende artikel in de maatschapsovereenkomst. Voor overdracht is 100% actieve goedkeuring nodig van alle medeparticipanten in het fonds. In de praktijk wordt deze goedkeuring moeizaam tot niet verkregen en wordt overdracht hierdoor bijna onmogelijk. De kosten voor overdracht bedragen vanaf € 1.500,00 excl. btw per fonds.

Fonds voor Gemene Rekening/NV:
De verhandelbaarheid van uw participatie is tijdens de fase Fonds voor Gemene Rekening beperkt mogelijk gezien het besloten karakter van het fonds. Dit is een vereiste van de fiscus om in aanmerking te komen voor de willekeurige afschrijving. Na die datum bent u certificaathouder in de NV en is uw participatie vrij. De initiatiefnemer is voornemens hierbij een actieve faciliterende rol te vervullen.

Alle bestaande klanten van Hanzevast dienen enkel zijn of haar gegevens te controleren en indien gewenst aan te passen. U ontvangt vanzelfsprekend per e-mail bericht wanneer dit voor u van toepassing is.

Ja, dit kan. Hierbij gelden de zelfde voorwaarden en kosten als bij een overdracht. Voor natuurlijke personen en rechtspersonen geldt dat alle wijzigingen ten opzichte van de tenaamstelling in de notariële akte aangemerkt worden als overdracht. Uitzondering hierop voor natuurlijke personen zijn de wijzigingen verband houdende met het overlijden van een participant.

De uitzonderingen voor rechtspersonen vormen fusies dan wel wijziging van bedrijfsnaam.

Wij kunnen de participaties overzetten naar de erfgenamen of de participaties uitbetalen.

Bij overzetten van de participatie(s) naar de erfgenamen geldt het volgende;
De participatie wordt overgeschreven naar de erfgenamen op basis van de verklaring van erfrecht of verklaring van executele. De erfgenamen worden verzocht deze verklaring aan Hanzevast capital te zenden. Voor een overdracht aan erfgenamen hoeft geen toestemming aan de overige participanten worden gevraagd en hieraan zijn geen kosten verbonden.

U kunt de verklaring van erfrecht en kopie ID van de erfgename mailen naar participanten@hanzevast.nl.

Bij uittreden van een vennoot zijn de overblijvende vennoten verplicht om aan de uitgetreden vennoot of diens rechtverkrijgenden, hierna te noemen: "de gerechtigde", uit te keren een bedrag in contanten, gelijk aan de marktwaarde van de betrokken participatie(s) verminderd met vijftien procent (15%).

U kunt uw keuze via email participanten@hanzevast.nl doorgeven. Na ontvangst gaan wij de procedures opstarten.

Deze bestaan uit een deel notariskosten (ca. € 750,00) en voor het overige uit kosten voor Hanzevast capital. Deze kosten dienen voor diverse administratieve werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het schriftelijk vragen van toestemming voor overdracht. De kosten bij overdracht in de maatschappen liggen hoger omdat er veel meer werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om de benodigde actieve toestemming te verkrijgen (als deze al kan worden verkregen).

Een echte eenduidige marktwaarde is niet te geven. Wel zijn er een aantal alternatieve waardebepalingen die als uitgangspunt kunnen dienen.

In het algemeen kunnen de volgende waardes worden gehanteerd:
aanschafwaarde, zijnde het bedrag dat bij aanschaf voor de participatie is betaald;
fiscale waarde, zoals deze wordt gebruikt voor belastingaangifte. De fiscale invulinstructie wordt jaarlijks verstrekt;
boekhoudkundige waarde, waarbij het eigen vermogen in het fonds wordt berekend per participatie. De hoogte van het eigen vermogen vindt u in de jaarrekening van het fonds (dit is de zgn. intrinsieke waarde).

De fiscale invulinstructie die door ons jaarlijks wordt verstrekt, is opgesteld door een fiscalist. Deze instructie is een advies dat kan worden gebruikt voor de belastingaangifte. Hanzevast adviseert deze invulinstructie te hanteren. Het staat echter een ieder vrij om een andere waarde aan de participatie toe te kennen. Voorwaarde is dan wel dat u, in geval van vragen van de belastingdienst, de opgegeven waarde zelf kunt onderbouwen.

De looptijd van de fondsen is gemiddeld 10 jaar met een marge van plus of min ca. 2 jaar. De beslissing om panden binnen een fonds te verkopen wordt normaliter genomen op het moment dat de markt hiervoor gunstig is en de panden langjarig verhuurd zijn. Dit om de panden zo goed mogelijk te verkopen voor het fonds en om een zo hoog mogelijk rendement voor de participanten te realiseren. Voor verkoop dient vooraf toestemming te worden gevraagd aan de participanten.

Rendementsuitkeringen uit een fonds kunnen worden gedaan wanneer de liquiditeitspositie van het fonds voldoende is nadat aan de verplichtingen, zoals onder andere betaling van hypotheekaflossing en -rente, is voldaan. Door het wegvallen van huurpenningen/contracten kunnen de inkomsten dermate verminderd zijn dat er geen rendementsuitkeringen worden gedaan. Zolang de situatie niet is opgelost, kan niet tot uitkering worden overgegaan. Niet gedane uitkeringen worden in principe niet met terugwerkende kracht later nog uitgekeerd.

Rendementsuitkeringen kunnen weer worden hervat nadat de bezettingsgraad op voldoende niveau is en de liquiditeitsprognose aangeeft dat er voldoende liquiditeiten aanwezig zullen zijn om aan alle verplichtingen van het fonds te kunnen voldoen.

De financiering is contractueel op non-recourse basis verstrekt. Dit houdt in dat de bank zich alleen kan verhalen op het vastgoed. Commandieten zijn aansprakelijk tot de hoogte van hun inleg en kunnen wettelijk nooit verplicht worden bij te storten. In een maatschap zijn alle participanten pro rata aansprakelijk voor de verplichtingen van het fonds. De belangrijkste verplichting, zijnde de financiering, is echter verstrekt op non-recourse basis.

U wordt vier keer per jaar over de stand van zaken geïnformeerd over het fonds waarin u participeert. De rondschrijvens (incl. exploitatieoverzicht en verhuurinformatie) worden op de portal “Mijn Hanzevast” geplaatst. De inhoud wordt aangeleverd door de fondsmanagers die zich dagelijks met het beheer van de fondsen bezighouden. Jaarlijks wordt er een jaarverslag, na controle van de accountant, op de portal geplaatst.

Tegen de reële marktwaarde. De meest actuele waarde is een recente taxatiewaarde. Indien deze niet voorhanden is, wordt de aanschafwaarde gehanteerd. Taxeren brengt hoge kosten met zich mee. Reden waarom er niet jaarlijks wordt getaxeerd maar alleen wanneer dit nodig is (bijvoorbeeld wanneer de bank hierom vraagt uit hoofde van de financieringsovereenkomst).

Ja, dit komt tot uiting in de taxatie. Indien er geen recente taxatie voorhanden is, vindt in geval van leegstand van meer dan 50% van het metrage van een pand voor een periode van langer dan 1 jaar een afwaardering van 20% plaats (peildatum 31 december).

Hanzevast houdt zich bezig met alle verhuuractiviteiten en onderhoudt intensief contact met zowel zittende als potentiële huurders alsmede makelaars. Een bezichtiging met een kandidaat-huurder wordt altijd begeleid door zowel de makelaar als een verhuurmanager van Hanzevast. Al tijdens de bezichtiging wordt ingesprongen op de huisvestingswensen van de kandidaat. Hanzevast werkt nauw samen met een vastgoedinrichter en laat huisvestingswensen, wanneer nodig, in een zogenaamde artist impression vertalen zodat de kandidaat een goede indruk verkrijgt van het gebouw/de ruimte na aanpassing.

Wanneer een fonds een dollarfonds is, wordt in dollars ingelegd en in dollars uitbetaald. De participant kan er zelf voor kiezen dit risico af te dekken bij zijn of haar eigen bank.

Wanneer u zich heeft geregistreerd op onze nieuwe website (https://www.hanzevast.nl/nl) kunt u zelf alle wijzigingen doorgeven. Na het inloggen kunt u in uw eigen account, onder instellingen, uw gegevens wijzigen. Wij kunnen uw wijzigingen helaas in verband met privacywetgeving niet aannemen

Wanneer u zich heeft geregistreerd op onze nieuwe website (https://www.hanzevast.nl/nl) kunt u zelf alle wijzigingen doorgeven. Na het inloggen kunt u in uw eigen account, onder instellingen, uw gegevens wijzigen. Wij kunnen uw wijzigingen helaas in verband met privacywetgeving niet doorvoeren.

Streven is de fiscale invulinstructie uiterlijk half maart op de portal “Mijn Hanzevast” te plaatsen. Heeft u de portal geactiveerd? Dan ontvangt u een email wanneer u dit document kunt raadplegen.

Met de ondertekening van de volmacht geeft u te kennen dat een derde, een medewerker van het notariskantoor of één der beherend vennoten, u ten tijde van de oprichting vertegenwoordigt. U hoeft dan niet persoonlijk aanwezig te zijn op het notariskantoor.

Het certificaat is een aandenken aan de start van het fonds. Het certificaat vertegenwoordigt geen waarde noch geeft het de houder ervan recht op eigendom van de participatie of uitkeringen van gelden uit het fonds. Een kopie van het certificaat is niet beschikbaar, eventueel kan het certificaat wel opnieuw worden aangemaakt.

Jaarvergaderingen worden gepland wanneer de jaarcijfers beschikbaar zijn. Zodra de jaarcijfers beschikbaar zijn, ontvangt u een notificatie hiervan op de portal. Tevens volgt de notificatie met een uitnodiging voor de vergadering. Het streven is om de vergaderingen voor(eind) juni te laten plaatsvinden.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring.