Hanzevast Shipping

Uw partner in scheepvaart sinds 2001: Kwaliteit, wereldwijd

img-banner

Over ons

Hanzevast shipping is een in Groningen gevestigde, internationaal georiënteerd en wereldwijd opererende rederij. Sinds 2001 faciliteren wij de internationale handel over zee. 

Namens de beleggers in onze scheepsfondsen managen wij een vloot van 5 schepen. Onze kernactiviteiten bestaan uit het voeren van het commerciële- en/of operationele management. Het beleid van Hanzevast shipping zijn gericht op het genereren van meerwaarde voor onze beleggers en charteraars. Wij stellen hun belangen voorop en verliezen risico's niet uit het oog. In totaal is in 31 scheepsfondsen ca. €600 miljoen geïnvesteerd. 

Onze rederij in Nederland is speciaal opgericht voor het selecteren van interessante scheepvaartprojecten en het uitvoeren van of het toezicht houden op het operationele management van de eigen vloot. Onze rederij beschikt niet alleen over de hiervoor benodigde kennis en ervaring, maar ook over een uitgebreid netwerk binnen de wereld van het internationale zeetransport.


Onze scheepsfondsen

Het bedrijfsbeleid is gericht op het bereiken van een maximaal rendement voor de belegger. Strenge kostenbewaking is in dit beleid een belangrijk speerpunt. Zo zijn uw belangen en de belangen van de rederij gelijkgericht. Klik hier voor meer informatie over de (scheeps)fondsen.


Nieuws & Updates

8,0% JSB - ms Hanze Göteborg


Hierbij verzoeken wij de houders van 8% Junior Secure Bonds in de Hanze Göteborg zich te melden via support@hanzevast.nl. Wij zullen kort daaropvolgend met u in contact treden.

Contact