Navigatie overslaan

Woningmarkt

Met Woned richten we ons heel duidelijk op investeren in de vrije sector huurwoningen. Dit is niet zomaar. We zien een aantal ontwikkelingen in de woningmarkt die deze focus verklaren.

Wat is een vrije sector huurwoning?

Als wij het over een vrije sector huurwoning hebben, bedoelen we een woning met een huurprijs boven de zogenaamde liberalisatiegrens van €808,06 (2023). In 1950 bestond nog 55% van de woningmarkt uit vrije sector huurwoningen. Op dit moment is dat 7%. Hierdoor is er sprake van een groot tekort, vooral aan huurwoningen in het middensegment.

Woningmarkt

Huidige ontwikkelingen in de woningmarkt

Er is momenteel een tekort van circa 315.000 woningen. Dit tekort neemt naar verwachting de komende jaren alleen maar toe door een te langzaam verlopende nieuwbouw en toenemend aantal inwoners. In het jaar 2022 zijn er maar 74.000 nieuwbouwwoningen toegevoegd. Er is daarbij voornamelijk een tekort aan huurwoningen in het middeldure segment. (Volkshuisvesting Nederland, 2023)

Door strengere financieringsvoorwaarden kunnen huishoudens steeds minder lenen. Daarnaast wordt de hypotheekrenteaftrek afgebouwd. Met name voor jongeren is het hierdoor steeds moeilijker om een woning te kopen. Zij moeten eerst vermogen opbouwen voordat ze een huis kunnen kopen. Tot die tijd wonen ze in een huurwoning. Vooral in de vrije sector, omdat ze b.v. door een te hoog salaris niet in aanmerking komen voor sociale huur.

Woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaak: het aanbieden van sociale huurwoningen. Daarvoor bestaan maatregelen als passend toewijzen, inkomensafhankelijke huurstijging en de 80-10-10-regel. Hierdoor trekken woningcorporaties zich terug uit de vrijesectorhuur, zelfs tot onder de aftoppingsgrens. Aan de andere kant kunnen middeninkomens ook niet meer in een sociale huurwoning terecht: ze zijn aangewezen op de vrije sector huur. De druk op dit segment neemt daardoor toe, waardoor de huurprijzen stijgen.

Het aantal huishoudens in Nederland groeit. Wel zijn er regionale verschillen. Het zijn vooral de steden die groeien, hier is het woningtekort het hoogst.

Zo’n 90% van de huishoudensgroei in de komende 10 jaar komt van eenpersoonshuishoudens. Hier ligt een forse opgave in de markt. Eenpersoonshuishoudens kiezen vaak voor een woning in de stad, in de buurt van vrienden en voorzieningen. Bovendien zijn ze flexibel, waardoor ze vaak kiezen voor een kleine en betaalbare huurwoning. Hierdoor neemt de druk op de stad verder toe.

De woningmarkt herstelt zich. Hierdoor stijgen vooral de prijzen van koopwoningen hard, met name in middelgrote en grote steden.
De lage rentestand en de strengere financierings-voorwaarden wakkeren deze ontwikkeling nog eens extra aan. Het gevolg is dat een steeds grotere groep geen koopwoning kan betalen en blijft of gaat huren. Hierdoor ontstaat extra druk op de huurmarkt, waardoor ook hier de prijzen stijgen.

Er zijn twee redenen waarom flexibeler werken de druk op de woningmarkt vergroot. Ten eerste bemoeilijkt de stijging van het aantal mensen met een flexibel contract de financiering van een koopwoning. Tussen 2010 en 2016 is deze groep 8% groter geworden, tot een aanzienlijke 39%. Daarnaast heeft de recente COVID pandemie thuiswerken in een stroomversnelling gebracht. We zien dan ook hierdoor dat er steeds meer behoefte is aan hoogwaardige woningen.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring.