Navigatie overslaan

Factsheet Woned

De belangrijkste feiten en cijfers over Woned voor u op een rij. Graag verwijzen wij u voor meer actuele ontwikkelingen ook naar de veelgestelde vragen.

Woned is een vastgoedbeleggingsfonds opgericht in 2018 met een langetermijnvisie. Wij investeren maatschappelijk bewust voor de lange termijn in Nederlandse vrije sector huurwoningen, waarbij wij groot belang hechten aan duurzaamheid. De portefeuille bestaat veelal uit nieuwbouw of gerenoveerde woningen met energielabel A en monumentaal erfgoed.

Door de open-end uitgiftestructuur* is er elke maand ruimte voor het fonds om te groeien. Hierbij streeft het fonds naar een gedegen financieel rendement uit de exploitatie van het vastgoed en rendement uit waardegroei. Gedegen marktkennis, conservatieve financiering, professioneel beheer en consequente kosten controle vormen de basis voor gedegen financieel rendement.

*De mogelijkheid tot uittreden is tot nadere orde opgeschort. Over het tijdstip waarop de inkoop van certificaten kan worden hervat kunnen wij op dit moment geen uitspraak doen. Graag verwijzen wij u naar de Woned prospectus artikel 9.3 voor de in- en uitstap voorwaarden. Graag verwijzen wij u voor meer actuele ontwikkelingen binnen Woned naar de veelgestelde vragen. De in- en uitstap voorwaarden vindt u in het Woned prospectus artikel 9.3.


Woned N.V. is een beleggingsinstelling in de zin van de Wft (Wet op financieel toezicht). De initiatiefnemer en beheerder Hanzevast Capital N.V. heeft een AIFMD vergunning op grond van art 2.65 van de Wft en staat onder permanent toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank). Hanzevast Capital N.V. is opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15000004 (www.afm.nl).

Beoogd rendement lange termijn 7,0% gemiddeld per jaar
Gemiddeld uitbetaald rendement tot heden3,9% per jaar (4,0% in 2022)
Handelskoers per 31 maart 2024€ 811,67
Ingeworven kapitaal€ 11.994.009
Taxatiewaarde van de portefeuille€ 18.775.000
Vreemd vermogen financiering10.633.155

Loan-To-Value (LTV)

57.8%

Liquiditeitsreserve

10%*


*NB: Het fonds volgt een defensief fondsbeleid. Een lage vreemd vermogen financiering maakt daar onderdeel van uit. Het doel is een LTV van 45% met een maximum van 60%. De Woned directie ziet pas bij een Loan-to-value van 55% weer ruimte voor de opbouw van de liquiditeitsreserve van het fonds.
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Woned N.V. investeert voor de lange termijn, met focus op zowel financieel als maatschappelijk rendement. Het beleid kenmerkt zich door een defensief beleggingsbeleid, waar een langetermijnvisie en lage vreemd vermogen financiering onderdeel van uit maken. Met het aan ons toevertrouwde geld, investeren wij in zowel bestaande woningen, nieuwbouwprojecten en monumentaal erfgoed. Wij handhaven een selectief aankoopbeleid, waarbij alle woningen dienen te voldoen aan strikte kwaliteitscriteria. Zo kijken wij niet alleen bouwkundig naar de woningen, maar ook naar de locatie. Waarbij wij ons ook altijd de vraag stellen: zouden wij hier zelf willen wonen?

Integriteit, transparantie en klanttevredenheid maken sinds oprichting deel uit van de kernwaardes binnen Hanzevast. Vaste relaties met onze beleggers, huurders en andere partners en een langdurige en duurzame exploitatie staan voor ons centraal.

Het huidige beleid is gericht op het versneld aflossen van de financiering en het structureel reduceren van de financieringslasten.

Details over de beleggingsrestricties vindt u in paragraaf 5.6 van het prospectus.

De Woned portefeuille bestaat uit kwalitatief hoogwaardig vastgoed, geografisch gespreid over zes locaties in Nederland. Het zijn woningen die ook als woning bedoeld zijn, veelal nieuwbouw of gerenoveerd met energielabel A, met uitzondering van onze monumentale panden.

De portefeuille in cijfers:

Aantal panden8
Aantal woningen63 woningen en drie commerciële ruimtes
Aantal vierkante meters (m2)

5.500 m2

Gemiddelde aankoopprijs per m2€ 3.473,41
Gemiddelde actuele huur van de woningen per m2

€ 14,57

Bezettingsgraad sinds oprichting (gemiddeld)100%*NB: De Ruijterkade vertegenwoordigt na de taxatie momenteel >25% van de totale activa van het fonds(28%).

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale gebruikersbeleving. Lees onze cookieverklaring.