Hanzevast Shipping

Uw partner in scheepvaart sinds 2001: Kwaliteit, wereldwijd

img-banner

Onze diensten

Hanzevast shipping levert verschillende diensten, zowel intern aan de eigen vloot alsmede extern aan derde partijen. Hierbij kunt u denken aan crewing-, technical en quality management.

Hanzevast shipping streeft voortdurend naar het hoogste niveau op kwaliteit-, veiligheid-, welzijn- en milieugebied voor iedere operatie, en voor al haar werknemers. Door onze handelingen te evalueren, en hierop te acteren, is een continu verbeteringsproces geborgd. Uiteraard voldoet de rederij en haar schepen aan alle nationale- en internationale wet- en regelgeving, inclusief ISM, ISPS en MLC-code. Zowel de schepen als de kantoororganisatie worden regelmatig intern en extern getoetst op de naleving hierop. 

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Wij staan voor u klaar. U kunt middels onderstaand contactformulier een afspraak maken, of direct contact opnemen met onze medewerkers.

 1. Crewing management

  Hanzevast Shipping arrangeert in nauwe samenwerking met externe partijen de benodigde bemanning aan boord van haar schepen onder management. Zij verzekert zich ervan dat de bemanning in het bezit is van de benodigde papieren, certificaten en ervaring. 

 1. Technical management

  Technical management is verantwoordelijk voor het operationeel houden van haar schepen teneinde de rederij in staat te stellen zich aan haar contractuele verplichtingen met derde partijen te voldoen. Het onderhoud, proactief alsmede reactief, vindt plaats op een zo kostenbewust mogelijke wijze. 

  Daarbij wordt te allen tijde rekening gehouden met het vaargebied en de lading. Gedurende het jaar weegt Hanzevast Shipping de actuele kosten continu af met het kostenbudget. In nauwe samenwerking met contractuele partijen (b.v. de charteraar) wordt groot onderhoud (b.v. droogdok) voorbereid en uitgevoerd. Al het voorgaande zal plaatsvinden gedachtig de onderhoudseisen zoals gesteld door vlaggenstaat en klasse.

 1. Quality management

  Hanzevast Shipping normeert de eisen, prestaties en behoeften aan boord en aan de wal aan de hand van het International Safety Manual (ISM). In dit manual zijn de veiligheids- en beheersystemen vastgelegd. Deze worden door Hanzevast Shipping geïmplementeerd, onderhouden, en gecontroleerd. Waar nodig worden deze eisen gewijzigd teneinde te voldoen aan de voorschriften zoals vastgelegd door de vlaggenstaat (Nederland) en klasse.

  De walorganisatie informeert, assisteert en arrangeert waar nodig trainingen aan het personeel. Elk jaar wordt de rederij getoetst door vlaggenstaat en klasse teneinde de autoriteiten ervan te verzekeren dat het personeel alsmede de rederij voldoen aan de gestelde eisen. Bij akkoordbevinding wordt een Document of Compliance (DOC) uitgegeven.


Onze dienstverlening behelst zowel intern onderhoud aan de eigen vloot alsmede externe diensten aan derde partijen. Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Wij staan voor u klaar! Peter Dekker

Op de hoogte blijven?

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief.