whitepapers

UWV en Hanzevast tekenen langjarige huurovereenkomst en verduurzamen kantoorgebouw

Hanzevast heeft namens Vastgoedfonds Hanzevast Holland 52 CV een langjarige huurovereenkomst afgesloten met UWV voor kantoorgebouw De Kroon in Arnhem. UWV is hierdoor de komende 6 jaar gevestigd in het gebouw aan de Kronenburgsingel 4. Onderdeel van de nieuwe huurovereenkomst is dat het gebouw in 2019 een upgrade krijgt en verder verduurzaamd wordt.

LEES VERDER

Beleggen in Nederlandse woningen? 5 aandachtspunten

De Nederlandse investeringsmarkt is hot. Mensen willen rendement over hun spaargeld halen, maar sparen wordt vanwege de lage rentestand voor velen niet als interessant beschouwd. Een groot deel van de (potentiële) beleggers heeft zijn ogen gericht op investeren in de woningmarkt middels woningfondsen. Vanzelfsprekend zijn er verschillende zaken die van belang zijn voor het plaatsen van een eerste investering. In dit artikel behandelen we 5 zaken die u moet nagaan voor u in een dergelijk fonds belegt.

LEES VERDER

Hanze Gdansk ontvangt vernieuwde klassecertificaten

Deze maand heeft de Hanze Gdansk haar verplichte vijfjaarlijkse keuring ondergaan waarbij de relevante klassecertificaten zijn vernieuwd. Het betrof haar eerste dokking aangezien het schip in 2013 in de vaart is gekomen. Omdat het schip ook onderwater geinspecteerd moet worden heeft de ms Hanze Gdansk van 31 oktober tot en met 10 november in het droogdok van Damen Verolme, een scheepswerf in Rotterdam-Botlek, gelegen.

LEES VERDER

Hanzevast verhuurt én verduurzaamt kantoorruimte Palazzo Giardino

Hanzevast heeft met ingang van 1 november twee nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Twee afzonderlijke partijen vinden de komende 5 jaar hun onderkomen in Palazzo Giardino aan de Oude Middenweg in Den Haag. Hanzevast zet daarnaast in op de verduurzaming van het gebouw.

LEES VERDER

Herfinanciering Vastgoedfonds Hanzevast Duitsland 2 CV succesvol afgerond

Namens Vastgoedfonds Hanzevast Duitsland 2 CV heeft Hanzevast een vijfjarige financiering afgesloten bij een Duitse bank. De bestaande financiering bij een Nederlandse bank is hiermee volledig afgelost. Middels een tender zijn meerdere nationale en internationale financiers benaderd voor deze herfinanciering. Meerdere (met name Duitse) banken hebben hierop een aanbod gedaan met sterk concurrerende condities.

LEES VERDER

De rol van AFM en DNB in financiële markten

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) houden toezicht op financiële markten. Banken, verzekeraars en een groot aantal andere ondernemingen staat onder toezicht van beide instanties, net als Hanzevast. In dit artikel lees je wat de rol is van de AFM en DNB, en hoe ze onderling samenwerken.

LEES VERDER

Flexibilisering en de gevolgen voor de woningmarkt

De Nederlands arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Een vaste baan is allang niet meer vanzelfsprekend en mensen wisselen steeds vaker en sneller van baan. Tussen 2010 tot 2016 steeg het aandeel werkenden met een flexibel arbeidscontract van 31% naar 39%. We zien duidelijke effecten van deze flexibiliteit terug op de woningmarkt.

LEES VERDER

Vergrijzing: wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt?

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Die vergrijzing heeft gevolgen voor de woningmarkt, omdat ouderen andere woonwensen en voorkeuren hebben. In dit artikel leest u welke effecten de vergrijzing in Nederland op de woningmarkt heeft.

LEES VERDER

De Nederlandse woningmarkt in 2018: Zo zit het

De woningmarkt in Nederland klimt uit een diep dal. De woningmarkt heeft altijd pieken en dalen en je hoort constant dat de prijzen waarschijnlijk nog wel even stijgen. Maar hoe ziet de markt er in 2018 precies uit? En ook interessant: wat heeft de nabije toekomst voor ons petto?

LEES VERDER

Wat zijn alternatieve beleggingen?

Er is een scala aan beleggingsmogelijkheden die interessant zijn voor zowel particuliere- alsmede zakelijke beleggers. Bij Hanzevast kunt u beleggen in alternatieve investeringen en in dit artikel leggen we u exact uit wat alternatieve beleggingen zijn en welke beleggingsmogelijkheden u heeft.

LEES VERDER

Beleggen in vrije sector huurwoningen: wat u moet weten

De laatste jaren is er een sterke toename in vraag naar vrije sector huurwoningen. Een vrije sector huurwoning is een woning met een huurprijs boven de zogenaamde liberalisatiegrens. Waar komt de toenemende vraag naar vrije sector huurwoningen vandaan en wat betekent dit voor dit type woningen als beleggingsproduct?

LEES VERDER

Klassecertificaten ms Hanze Göteborg vernieuwd

Begin juli is de ms Hanze Göteborg het droogdok in Munkebo (Zuid-Denemarken) ingevaren waar zij haar (verplichte) vijfjaarlijkse inspectie heeft ondergaan. De ms Hanze Göteborg heeft in totaal 8 dagen droog gestaan, waarna het schip mét vernieuwde klassecertificaten als nieuw het dok uitvoer.

LEES VERDER

10 trends en ontwikkelingen in de Nederlandse woningmarkt

Meer informatie