Nieuw kabinetsvoorstel verkleint kansen in sociale huursector

Voorgestelde inkomensgrenzen veroorzaken problemen

img-banner

Het kabinet koppelt de inkomensgrens voor sociale huurwoningen aan de grootte van het huishouden, maar door de inkomensgrenzen die het kabinet nu voorstelt, komen juist minder mensen in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dit terwijl ze daar wel op aangewezen zijn. 

Uit het concept-wetsvoorstel blijkt dat alleenstaanden met een inkomen van maximaal 35.000 euro een sociale huurwoning toegewezen kunnen krijgen. Het kabinet ontneemt daarmee alleenstaanden die nu op de wachtlijst staan en iets meer verdienen dan 35.000 euro ineens de kans op een sociale huurwoning. Zij verliezen hun opgebouwde wachttijd en krijgen met hun inkomen vaak geen toegang tot een vrijesector-huurwoning of koopwoning.

Gezinnen vallen buiten de boot

Volgens het plan van het kabinet mogen meerpersoonshuishoudens maximaal 42.000 euro verdienen voor een sociale huurwoning. Gezinnen met een laag middeninkomen vallen daardoor buiten de boot. Zij kunnen met hun inkomen maar een huurprijs van 500 euro per maand betalen. Daarmee kunnen zij al helemaal niet terecht in de vrije sector of op de koopmarkt.

Doelgroep sociale huur wordt kleiner

Het kabinet kiest echter voor twee lagere inkomensgrenzen (35.000 en 42.000 euro), waardoor minder mensen in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. ‘Alsof er geen wachtlijsten meer zijn. Het kabinet maakt hiermee een politieke keuze over de rug van mensen die dringend op zoek zijn naar een huis’, aldus Aedes en de Woonbond.

Inkomensafhankelijke huurverhoging

Middeninkomens die al in een sociale huurwoning wonen, kunnen veel forsere huurverhogingen dan nu het geval is als dit voorstel doorgaat. (Nu kunnen sociale huurders een huurverhoging krijgen van 2,5 procent boven inflatie. Vanaf een inkomen van 42.436 euro kan de verhoging maximaal inflatie plus 4 procent zijn.) Het voorstel is dat huurprijzen voortaan (afhankelijk van huishoudgroottte en inkomen) elk jaar met 50 of 100 euro per maand worden verhoogd. 

Consultatie

Betrokken partijen kunnen tot en met 7 augustus 2019 reageren op het wetsvoorstel van minister Ollongren.


Bron: Aedes (Ravestein, 2019)
Geschreven door