Hypotheekmarkt 1e kwartaal 2019 sterk gekrompen

Minder activiteit op de huizenmarkt

img-banner

Het aantal verstrekte hypotheken is de afgelopen 3 maanden met 14 procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. Zowel starters als doorstromers zijn minder actief op de huizenmarkt. De gemiddelde hypotheeksom is desalniettemin gestegen. De gemiddelde hypotheeksom bedroeg 316.000 euro, waar deze het jaar daarvoor om en nabij 310.000 euro lag. 

Het eerste kwartaal van 2019 telde bijna 69.000 verstrekte hypotheken, waar dit er in 2018 nog ongeveer 80.000 waren. De totale omzet van de hypotheekmarkt bedroeg om en nabij 22 miljard euro, een daling van iets minder dan 10 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De lastige huizenmarkt en de daaropvolgende positie van starters zijn hier o.a. debet aan. 

BRON: NIEUWS.NL
Geschreven door