Vermogensopbouw gemakkelijk gemaakt

Vermogensopbouw wordt steeds moeilijker gemaakt. Lage rentes, stijgende belastingdruk en loerende inflatie drukken het jaarlijks rendement.st

img-banner

Een investering in Woned is een investering in woningen in Nederland. Over uw inleg ontvangt u per kwartaal een uitkering van het behaalde rendement. Daarnaast biedt de jaarlijkse huurindexatie bescherming tegen inflatie.

Om het nog gemakkelijker te maken om met Woned vermogen op te bouwen, bieden we u vanaf heden twee nieuwe diensten aan:

  • Als certificaathouder in Woned, kunt u uw inleg periodiek verhogen met een vast bedrag naar keuze. Dat wordt dan automatisch bijgeschreven, totdat u besluit om dit te wijzigen of stop te zetten.
  • U kunt er ook voor kiezen om het uitgekeerde resultaat automatisch te laten bijschrijven in plaats van het te laten uitbetalen.

Op die manier verhoogt u gestaag uw inleg en begint de vermogensopbouw. Het rendement wordt vervolgens berekend over dat hogere bedrag.

Waarom vermogen opbouwen?
Misschien wilt u een studiepotje opbouwen voor de kinderen of bent u van plan om op termijn een grote aankoop te doen. Het kan ook een verbouwing van uw woning zijn of aanvullend vermogen naast uw toekomstig pensioen. Wilt u voorbereid zijn op een incidentele tegenvaller? Ook dan is het slim om een financiële buffer op te bouwen.

Hoe kan ik vermogen opbouwen?
Genoeg redenen om vermogen op te bouwen dus, maar heel wat minder manieren. Vermogen opbouwen wordt bijna onmogelijk gemaakt door een continu dalende rente en aanhoudende inflatie. De ECB verlaagt de rente al sinds 2012 en heeft in juni aangegeven dat, ondanks het verrassend snelle economische herstel in de EU, er voorlopig nog geen renteverhogingen aan zitten te komen. Overigens geschiedt dit niet zonder de nodige kritiek van economen die waarschuwen voor het gevaar van hyperinflatie of een periode van aanhoudend hoge inflatie.


Sinds 2014 rekent de ECB zelfs een negatieve depositorente. Toentertijd nog ongehoord, maar onderhand business as usual. Deze negatieve rente wordt bij de meeste banken sinds 1 juli ook doorberekend aan spaarders die meer dan EUR 100.000 op de spaarrekening hebben staan. Al durft geen van de banken de eerste steen te werpen, ook spaarders die minder op hun rekening hebben staan komen in de toekomst wellicht in aanmerking voor deze behandeling.

Al met al reden genoeg om naar alternatieven te zoeken. Daar kan Woned, door de toevoeging van de nieuwe functionaliteiten, nu nog beter in voorzien.

Hoe werkt het?
De herinvesteringsfunctionaliteit staat standaard uit. Om er gebruik van te maken moet u deze optie aanzetten in uw persoonlijke portal. Om dit aan te geven zult u moeten inloggen. Dit kan via https://www.hanzevast.nl/nl/inloggen.

Eenmaal ingelogd krijgt u automatisch de overzicht pagina geopend. Rechts bovenin deze pagina vindt u een drop down menu. Klik hier op ‘Instellingen’. Vervolgens opent zich automatisch het tabblad ‘Persoonlijke gegevens’. Wanneer u op het tweede tabblad ‘Account’ klikt, krijgt u inzage in uw mailadres, wachtwoord, rekening en uitkeringen. Onder kopje ‘Uitkeringen’ kunt u middels de schuif ervoor kiezen of u het rendement wil laten ‘Uitbetalen’ of wil laten ‘Herinvesteren’. U hoeft niet op ‘Opslaan’ te klikken en kunt na het veranderen van de schuif deze pagina verlaten.

Geschreven door Stanley Thakoersingh