Vergrijzing: wat zijn de gevolgen voor de woningmarkt?

Woonwensen ouderen onder de loep

img-banner

De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Die vergrijzing heeft gevolgen voor de woningmarkt, omdat ouderen andere woonwensen en voorkeuren hebben. In dit artikel leest u welke effecten de vergrijzing in Nederland op de woningmarkt heeft.

Vergrijzing van de Nederlandse bevolking

Vergrijzing is het proces waarbij het aandeel ouderen in de bevolking toeneemt. De babyboomgeneratie bereikt de komende jaren de AOW-gerechtigde leeftijd, waardoor de vergrijzing snel toeneemt. Volgens het PBL zijn er in 2040 2,6 miljoen mensen die 75 jaar of ouder zijn. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2018.

Hoe groter de groep ouderen, hoe groter de druk op de beroepsbevolking om deze groep te onderhouden. De gevolgen van de vergrijzing spelen op zowel financieel als materieel vlak.

Ontwikkeling huishoudens naar leeftijdsklasse 2016-2035

Bron: Primos (2017)
 

De woningvoorraad

De Nederlandse woningmarkt wordt op dit moment gedomineerd door koop- en sociale huurwoningen. Bijna 60% van de woningmarkt bestaat uit koopwoningen, terwijl 34% bestaat uit sociale huurwoningen. Het resterende deel, ongeveer 6%, bestaat uit vrijesectorhuur.

Over het algemeen werden er tot voor kort vooral woningen gebouwd voor gezinnen met kinderen. Met de opkomende vergrijzing is het essentieel dat er ook geschikte woningen voor ouderen bijkomen.

Woonvoorkeuren ouderen

Ouderen zijn dikwijls minder mobiel dan de gemiddelde dertiger. Dat heeft grote invloed op de woonvoorkeuren van deze groep. Ouderen geven over het algemeen de voorkeur aan relatief kleine, comfortabele woningen die van alle gemakken zijn voorzien. Als het even kan, is het een woning zonder extra verdieping: een zogenaamde nultredenwoning.

Veel ouderen hebben in deze levensfase ook liever een huurwoning dan een koopwoning. Daarnaast zijn er nog andere woonwensen te ontdekken die veranderen door de vergrijzing.

Locatie

Ouderen wonen graag in de buurt van verschillende voorzieningen, zoals de supermarkt of een openbaar zwembad. Ook is het belangrijk dat de woning goed te bereiken is met het openbaar vervoer, omdat autorijden en fietsen op hogere leeftijd steeds lastiger wordt. Door de verstedelijking wordt dit steeds makkelijker.

Zorggeschikt 

Ouderen blijven steeds langer thuis wonen. Dat is vaak vrijwillig, maar het wordt versterkt door veranderende regelgeving. Ouderen die weinig zorg nodig hebben, krijgen weinig of geen intramurale zorg. Dat betekent dat er meer zorg aan huis wordt gegeven. Hierdoor stijgt de vraag naar zorggeschikte huurwoningen in de vrije sector.

Gevolgen voor de woningmarkt

Door de vergrijzing en de veranderende woonbehoeften, stijgt de vraag naar woningen voor ouderen. Woningen die onder andere de volgende kenmerken hebben:

  • Een nultredenwoning
  • In de buurt van openbare voorzieningen
  • Goed bereikbaar met het OV
  • Geschikt voor zorg aan huis
  • Voorkeur voor vrijesectorhuur


Omdat de groep ouderen de komende jaren behoorlijk blijft toenemen, zal ook de vraag naar huizen met deze kenmerken blijven groeien. Daarom is het voor investeerders een interessante optie. Het zijn in algemene zin solide beleggingsproducten met een laag risicoprofiel en er kunnen  dus stabiele rendementen behaald worden.


Bron: onderzoek Stec Groep (2018)
Geschreven door