Van koop naar huur: steeds meer koopwoningen in de verhuur

Veranderde doelbestemming woningen

img-banner

Bijna 100.000 oorspronkelijke koopwoningen die niet in het bezit zijn van een woningcorporatie waren in 2017 in gebruik als huurwoning. Dat blijkt uit onderzoek van het CBS naar eigendomsmutaties op de woningmarkt. Deze ontwikkeling staat tegenover de onttrekking van 73.000 huurwoningen, waarvan de eigenaar de bewoner werd. 

De cijfers zijn gebaseerd op onderzoek naar eigendomsmutaties in 2017. Hierbij wordt gekeken naar de situatie van een woning op 1 januari, ten opzichte van dezelfde datum in het voorgaande jaar. De grootste verschillen in deze cijfers betreffen de mutaties van koopwoning naar overige huurwoningen (d.w.z. huurwoningen die niet in het bezit zijn van woningcorporaties), en andersom. De stroom koopwoningen dat in gebruik wordt genomen als huurwoningen groeit de laatste jaren sterk. In 2014 kwamen ongeveer 60.000 koopwoningen in de verhuur, terwijl dit in 2017 ruim 100.000 woningen betrof. De omgekeerde stroom nam ook toe, maar in mindere mate, namelijk van 60.000 woningen naar 75.000 woningen.

Particulieren spelen de hoofdrol

Van de koopwoningen die zijn vermarkt als overige huurwoningen is ongeveer 90% in het bezit van particulieren. Ongeveer een vijfde van deze huurwoningen staan in een van de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. 

Meer gedetailleerde informatie over verhuurders is over 2017 nog niet beschikbaar, wel over 2016. In dat jaar kwamen 78 duizend koopwoningen op de markt als overige huurwoningen. Circa 90 procent daarvan is van particulieren.  Dat wil zeggen dat de eigenaar een natuurlijke persoon is en geen bedrijf of institutionele belegger. Van deze particuliere huurwoningen stond 18 procent in één van de vier grote steden. Onder de eigenaren van deze woningen bevinden zich voornamelijk dertigers en veertigers.


BRON: CBS (2019)
Geschreven door