Uitkeringen aan beleggers kantorenfondsen Hanzevast hervat

Herstel kantorenmarkt in 2018 maakt hervatten rendementsuitkeringen tot 10% mogelijk

img-banner

De afgelopen jaren moest Hanzevast onder druk van diverse financiers de rendementsuitkeringen aan haar beleggers staken. Lage taxatiewaarden van het onderliggend onroerend goed waren hieraan debet. Het jaarlijkse exploitatieresultaat is sindsdien aangewend voor aflossingen op de hypothecaire schuld, in plaats van rendementsuitkeringen aan de participanten. 

Door het herstel van de kantorenmarkt zijn ook de taxatiewaarden weer gestegen: “Hierdoor is ook de dekkingsgraad hersteld”, aldus Jos Westra, directeur van Hanzevast. Wat ook helpt is de verbeterde balanspositie van de banken. Herfinancieringen of verlenging van financieringen zijn weer mogelijk. Naast de reguliere aflossingen aan de bank kan Hanzevast ook de participanten weer voorzien van een rendementsuitkering.

“Ook hier geldt dat ieder nadeel zijn voordeel heeft”, aldus Westra. “Door de hoge aflossingen die we in de afgelopen jaren hebben gedaan, is de hypothecaire schuld navenant snel gedaald. De schuldpositie van de fondsen is nu dus laag, en de kosten dus ook”. In combinatie met een paar geslaagde strategische verkopen zijn een aantal fondsen inmiddels zelfs schuldenvrij. Deze fondsen keren nu 10% per jaar uit.

Ook bij de scheepsfondsen heeft Hanzevast weer betere zaken kunnen doen. In totaal heeft Hanzevast sinds eind 2017 42,3 miljoen euro uitgekeerd aan haar beleggers.

Geschreven door