Prijsexplosie in de scheepvaart: nieuwe tijd of volgende bubbel?

De droge bulk markt heeft de wind in de zeilen sinds het dieptepunt halverwege 2020 en analisten verwachten dat dit positieve sentiment tot tenminste 2023 door zal zetten, voornamelijk door beperkte nieuwbouw en aanhoudend hoge vraag.

img-banner

In de eerste week van juli 2021 bereikte de index voor handysize droge bulkschepen van 38.000 DWT een hoogte van meer dan 28.000 dollar per dag. Ter vergelijking bereikte het tarief een dieptepunt van ca 4.500 dollar per dag in het tweede kwartaal van 2020. Het huidige niveau is sinds de recordjaren van 2005-2007 niet meer gezien. Ondanks het dieptepunt in 2020 heeft de droge bulkmarkt sindsdien een ongekend herstel meegemaakt.

De aanzienlijke vraag naar voorraden en commodities, tezamen met een sterke afname van het orderboek door annuleringen en uitstel van scheepsbestellingen tijdens 2020, vormen de basis voor de explosieve tarievengroei. Door de lange doorlooptijd van de scheepsbouw is de verwachting dat deze onevenwichtigheid tot tenminste 2023 doorzet. Voornamelijk de kleinere segmenten, waaronder de handysize en handymax types, hebben geprofiteerd van het herstel. Zo zakten de dagelijkse tarieven voor de capesize segmenten (130.000 DWT+) herhaaldelijk tot onder de handysize tarieven tijdens het afgelopen jaar. Ook historisch gezien zijn de kleinere segmenten minder gevoelig voor conjunctuur- en marktfluctuaties.


Bron: Lloyd’s List (2021)

Tijdens het herstel van de markt werd het wereldwijde belang van de scheepvaart nog eens onderstreept door het voorval in het Suezkanaal op 23 maart 2021 waarbij het containerschip Ever Given (beheerd door Evergreen Marine) aan de grond liep en het kanaal volledig blokkeerde. Slechts zes dagen later lagen er al circa 400 schepen voor anker aan beide zijden van het Suezkanaal. Nog eens tientallen schepen zijn uitgeweken en hebben hun reis met minstens tien dagen moeten verlengen door om Kaap de Goede Hoop heen te varen. Naar schatting hield de blokkade zo’n 400 miljoen dollar per uur aan goederen tegen.

Dit voorval was voor de scheepvaart sector zowel een zegen als een vloek. Uiteraard is het voor veel betrokken partijen (waaronder de eigenaren van de ladingen aan boord van de schepen) een vervelende en dure gebeurtenis gebleken. Daarentegen heeft de blokkade het belang van de scheepvaart, dankzij de massale media aandacht, wereldwijd flink onder de aandacht gebracht. Iets wat de scheepvaart sector zelf te weinig lukt. Daarnaast werd de noodkreet van de bemanning, die vanwege de globale verscheidenheid aan Coronamaatregelen maandenlang op aflossing moesten wachten, door een groter publiek gehoord en werden autoriteiten aangespoord snellere en betere oplossingen voor zeelieden te bieden. Meer informatie over de problematiek rond bemanningsaflossingen leest u hier.

Ook de handysize droge bulkschepen onder het beheer van Hanzevast Shipping profiteren van de gunstige marktontwikkelingen. In de maand juli zullen de vier schepen worden ondergebracht bij nieuwe partijen tegen hogere tarieven. Twee schepen worden ondergebracht bij de Hanseatic Unity Handysize Pool, gevestigd in Hamburg. De overige twee schepen worden voor twee jaar vercharterd aan Perfect Bulk Limited met handhaving van een minimum chartertarief en additionele winstdeling. Meer informatie hierover wordt in week 28 in de tweede kwartaalrapportage aan de beleggers in de fondsen medegedeeld. De rapportage vindt u zoals gewoonlijk op de portal na publicatie.

Geschreven door Boudewijn Hulst