Onze collegae op zee

Omgang met de coronacrisis

img-banner

Zoals u weet, althans dat hoop ik, wordt 90 procent van alle spullen, van badeendjes tot monddoekjes, en van mais tot X ray machines, over zee vervoerd. De schepen en haar bemanning, zijn derhalve van cruciaal belang voor de wereldhandel, de economie en onze welvaart.  Daar waar de VOC al eeuwen geleden de wereld een klein beetje kleiner en minder onbekender maakte doet Hanzevast Shipping dat nog steeds.  Onze schepen varen van A naar B en van hot naar her, ongeacht hoe hoog de golven, hoe onbekend de bestemming en ongeacht de aard van de lading. 

Maar ook scheepvaart is mensenwerk. Een ieder heeft zijn of haar taak , de stagiaire, de matroos,  fitter, bootsman, werktuigkundigen, elektricien, stuurlieden en de kapitein, teneinde zorg te dragen voor de veiligheid van schip, lading en opvarenden.
Onze collegae zijn veelal maanden op zee en hebben het leven op zee, aan boord en in verre havens gezocht, geaccepteerd en halen daar hun plezier en voldoening uit.  
 
Heden ten dage, gevolge het Corona virus, staan de bemanningsleden echter voor uitdagingen waar U en wij slechts naar kunnen gissen: ver van huis, van vrouw en kinderen, van vrienden en familie. Ze kunnen of mogen niet van boord vanwege overheidsmaatregelen in het land waar het schip zich bevindt, en daarnaast is er een gebrek aan lokale alsmede internationale vliegverbindingen. Ze gelijken, als het ware, de befaamde “ Vliegende Hollander “.
 
Ook Hanzevast is nu beperkt in wat we kunnen doen om het leven aan boord zo niet fantastisch in ieder geval gezond en zo aangenaam mogelijk te maken en houden. Er zijn strikte regels voor wat betreft de interacties met “mensen van de wal “, het afschermen van de accommodatie, het monitoren van de gezondheid van de bemanning en het aanscherpen van de huishoudelijke regels.  Teneinde het contact met thuis te kunnen onderhouden op een meer reguliere, zo niet constante, basis hebben we ook de IT faciliteiten opgewaardeerd.  Het zijn lapmiddelen, we beseffen dat maar al te goed, maar zolang we het virus nog rondwaart, is het schip, hoe paradoxaal dat ook mag klinken, de veiligste plek.
 
De International Chamber of Shipping `( ICS ) heeft alle scheepseigenaren, reders, haven autoriteiten en belanghebbenden gevraagd om de schepen te verzoeken om, waar dan ook op de wereld, hun scheepshoorn te laten klinken, zeer luid en uitermate duidelijk, op 1 MEI 12.00 LT.
Dit om ons allemaal er van te doordringen, zo dat al noodzakelijk mocht zijn,  van de importantie van de contributie die onze collage op zee leveren, voor ons, voor U, in deze uitdagende tijden.

Geschreven door Peter Dekker