Meer informatie De Rijp

Vorige week heeft Hanzevast informatie gedeeld over de meest recente aankoop van Woned NV in De Rijp in Noord Holland. Naar aanleiding daarvan hebben we meerdere nieuwe aandeelhouders kunnen begroeten.

img-banner

Vorige week heeft Hanzevast informatie gedeeld over de meest recente aankoop van Woned NV in De Rijp in Noord Holland. Naar aanleiding daarvan hebben we meerdere nieuwe aandeelhouders kunnen begroeten.

Alhoewel het bericht in eerste instantie bedoeld was om te informeren over de investering in het fonds, bijgaand op verzoek nog enig informatie over de locatie De Rijp.

Zoals gemeld is er bij dit project gekozen voor Historiserende nieuwbouw; het direct aanpalende centrum van dit 17e eeuwse Haringvisser en Walvisvaardersdorp is namelijk zeer monumentaal. In totaal herbergt De Rijp 118 rijksmonumenten en 27 gemeentelijke monumenten, nagenoeg allemaal mooi gerestaureerd en goed onderhouden.
De basis voor de alomvattende conservering van dit mooie dorp is gelegd door de eigenzinnige architect Cornelis de Jong (1930-2019) die zich in de zestiger jaren in De Rijp had gevestigd. Daar startte hij in 1969 de actie Red De Rijp. Tegen de heersende opvattingen in, heeft hij gewedijverd voor herstel in plaats van vernieuwing en voor harmonie in plaats van contrast. Historiserend bouwen maakte nadrukkelijk deel uit van zijn oeuvre. Vele monumenten zijn door zijn toedoen voor sloop bewaard gebleven.
Ook wanneer u geen aandeelhouder bent in WONED, is een bezoek aan De Rijp dus zeer de moeite waard. Niet zonder reden vierde de Koning zijn eerste Koningsdag in 2014 in De Rijp.
Voor meer informatie vvvderijp.nl.
Mocht u nog geïnteresseerd zijn in deelname verwijzen we u graag naar de website. Op dit moment kunnen we nog voor ca. één miljoen participaties accepteren. 
WONED bekijken

Geschreven door Stanley Thakoersingh