JSB Hanze Goteborg september 2021

img-banner

Geachte bondhouder,

Namens de uitgevende instelling brengen wij u hierbij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg NV alsmede de aan dit fonds gelieerde 8,0% Junior Secured Bond – ms Hanze Göteborg.

De deelnemers in de 8,0% Junior Secured Bond hebben via deze obligatie een lening verstrekt aan Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg NV.

Conform eerdere berichtgeving kan het fonds momenteel geen rente betalen aan de deelnemers in de 8,0% Junior Secured Bond, derhalve moet de bestuurder ook dit kwartaal besluiten dat de rente komend kwartaal niet kan worden uitgekeerd en wordt bijgeschreven op de hoofdsom. Onderstaand is het effect hiervan per einde derde kwartaal 2021 voor uw certificaat beschreven.

Bijschrijving:

In het derde kwartaal van 2021 zal per bond van € 1.000 een bedrag van € 38,27 rente worden bijgeschreven. De periode waarover de rente wordt berekend is de periode van 1 juli tot en met 30 september 2021.

Het uitstaande bedrag per bond van € 1.000 inclusief de bijgeschreven rente per 30 september 2021 is € 2.028,42.

Inzet:

Vanuit het oogpunt van het beheersen van de risico’s (op operationeel– financieel alsmede op wet- en regelgevingsgebied) is er besloten, na gedegen onderzoek van de markt en volgend op de uitkomst van de onderhandelingen met geïnteresseerde partijen, om de twee schepen onder te brengen bij de Hanseatic Unity Handysize Pool (de Hanze Göteborg en de Hanze Gdansk) en twee schepen bij Perfect Bulk op timecharter basis (de Hanze Gendt en de Hanze Genua).

De vier schepen varen momenteel in een kosten/inkomsten pool en dientengevolge zullen de inkomsten per schip, onafhankelijk bij welke partij het schip is ondergebracht, gelijk zijn. 

De Hanze Göteborg en Hanze Genua zijn begin juli 2021 overgegaan naar de nieuwe charteraars. De Hanze Gendt en Hanze Gdansk zijn in respectievelijk eind Juli en begin Augustus overgegaan naar de nieuwe charteraars.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit schrijven, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens Hanzevast Capital NV

Geschreven door