JSB Hanze Göteborg maart 2021

img-banner

Geachte bondhouder,

Namens de uitgevende instelling brengen wij u hierbij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg NV alsmede de aan dit fonds gelieerde 8,0% Junior Secured Bond – ms Hanze Göteborg.

De deelnemers in de 8,0% Junior Secured Bond hebben via deze obligatie een lening verstrekt aan Vlootfonds Hanzevast 3 – ms Hanze Göteborg NV.

Conform eerdere berichtgeving kan het fonds momenteel geen rente betalen aan de deelnemers in de 8,0% Junior Secured Bond, derhalve moet de bestuurder ook dit kwartaal besluiten dat de rente komend kwartaal niet kan worden uitgekeerd en wordt bijgeschreven op de hoofdsom. Onderstaand is het effect hiervan per einde eerste kwartaal 2021 voor uw certificaat beschreven.

Bijschrijving:

In het eerste kwartaal van 2021 zal per bond van € 1.000 een bedrag van € 38,27 rente worden bijgeschreven. De periode waarover de rente wordt berekend is de periode van 1 januari tot en met 31 maart 2021.

Het uitstaande bedrag per bond van € 1.000 inclusief de bijgeschreven rente per 31 maart 2021 is € 1.951,88.

Hanzevast Portal:

Mocht u als deelnemer in de 8,0% Junior Secured Bond nog geen toegang hebben tot deze Portal, dan kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar participanten@hanzevast.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen naar aanleiding van dit schrijven, kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Namens Hanzevast Capital NV

Geschreven door