Groene stroom voor alle panden Hanzevast

Windenergie afkomstig van Vattenfall

img-banner

De gehele portefeuille van Hanzevast wordt per 1 januari 2020 voorzien van groene windenergie van Vattenfall. Hiermee wordt volledig afgestapt van de zogenaamde 'grijze' stroom, die opgewekt wordt uit fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie. 

Vattenfall (voorheen in Nederland bekend als NUON) is een van de grootste energieleveranciers van elektriciteit en warmte in Europa. Vattenfall heeft als doelstelling om een fossielvrij leven binnen één generatie te realiseren.

Duurzaamheid en Hanzevast

De groene energievoorziening is niet het eerste duurzame initiatief van Hanzevast. Sinds haar oprichting in 1995 heeft Hanzevast duurzaamheid opgenomen als kernwaarde en belangrijke pijler voor het dagelijks beleid. Vele duurzame initiatieven zijn sindsdien genomen en ondersteund. 

Zo is Hanzevast launching customer van de slimme Toon thermostaat en bezit en beheert ze een van de meest duurzame kantoorportefeuilles van Nederland. Het hoofdkantoor van Hanzevast wordt daarnaast verwarmd en gekoeld middels aardwarmte dankzij een duurzame WKO-installatie.

Volgens Peter Dekker, directeur Shipping bij Hanzevast, zijn het de op het oog kleine zaken die gezamenlijk een groot verschil kunnen maken: “Digitalisering, het verbannen van plastic, afval scheiden en het plaatsen van LED-lampen in plaats van gloeilampen: allerlei toepasbare maatregelen die bijdragen aan een duurzamere wereld. Voor ons personeel zijn daarnaast elektrisch vervoer alsmede de gedeelde ‘groene fietsen’ al jaren vanzelfsprekend. Dekker: “Het laat onverlet dat Hanzevast zich bewust is van de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen verder te verlagen en hiertoe blijven wij passende maatregelen nemen. Hanzevast is klaar voor een groenere toekomst”.

Geschreven door