Foutieve vermelding Woned in artikel beleggingsblad Effect

Fonds onjuist opgenomen in artikel over initiatieven zonder toezicht

img-banner

Woensdag 19 december 2018 heeft het beleggingsblad Effect een artikel gepubliceerd over beleggen in niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen. In het artikel “Elf opvallende zaken bij beleggen buiten toezicht” met subtitel “De werkelijkheid achter aanbiedingen met vaste hoge rendementen” gaat de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) specifiek in op initiatieven die niet onder toezicht staat van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het is voor Hanzevast onduidelijk waarom Woned één van de drie  in het artikel genoemde producten is, aangezien Woned wel degelijk onder toezicht van de AFM staat. Naast deze onjuistheid worden er in het artikel meerdere beweringen over het fonds gedaan die eveneens niet van toepassing zijn op Woned of nadrukkelijk onjuist zijn. Voorafgaand aan deze publicatie heeft VEB geen contact met Hanzevast opgenomen.

Hoewel verheugd met de aandacht voor investeringsfonds Woned is Hanzevast ongelukkig met deze foutieve berichtgeving. Om onze cliënten in de tussentijd van correcte informatie te voorzien, vindt u bijgaand een puntsgewijze rectificatie.

Woned is een goedgekeurd fonds en staat onder toezicht van de AFM

Vanaf haar oprichting in 1998 biedt Hanzevast fondsen aan onder toezicht van de hiertoe bevoegde instanties. Alle voormalige- en actuele vastgoedfondsen zijn derhalve op basis van een goedgekeurd prospectus geëmitteerd. Woned is een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op financieel toezicht en is hiermee aangemeld en goedgekeurd bij de AFM. Hanzevast heeft als beheerder van Woned een vergunning op grond van art 2.65 van de Wft en staat onder permanent toezicht van de AFM en De Nederlandsche Bank. Hanzevast en Woned zijn opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15000004 (www.afm.nl).

Woned hanteert een laag financieringsniveau

Effect spreekt in het artikel over financieringsniveaus tot 70%. Hanzevast heeft gedurende haar bestaan nooit een vastgoedfonds met een dusdanig hoge leverage aangeboden. Op dit moment bedraagt de hypothecaire belasting in Woned 0% (!). Financiering op termijn is mogelijk, maar bedraagt nooit meer dan 60% van de taxatiewaarde.

Woned keert (interim)dividend uit in plaats van rente

Investeerders in Woned investeren in het eigen vermogen van het fonds en zijn dus eigenaar van het vastgoed. Zij investeren nadrukkelijk niet in een achtergestelde lening. Het fonds keert derhalve dividend uit aan investeerders in plaats van rente, zoals gesuggereerd in het artikel. Vermogensgroei door prijsstijgingen komt 100% ten goede aan onze investeerders. In een uitgebreide risico paragraaf, zoals door de AFM voorgeschreven, informeert Woned over de effecten van prijsdalingen, lage bezetting, enzovoort.

De beheerkosten van Woned zijn competitief

De  fondsbeheerder factureert eenmalig 3% van het geacquireerde kapitaal en jaarlijks 0,24% van het fondsvermogen. Indien het fonds beter presteert dan de rendementsdoelstelling van 7,0% per jaar ontvangt Hanzevast een winstdeling van 20% van het meerrendement. Deze vergoedingsstructuur is – mede door de doorgevoerde automatiseringen op het recent ontwikkelde Hanzevast investeringsplatform – zeer competitief.

Woned spreidt risico door te investeren in heel Nederland

Het fonds belegt in vrije sector huurwoningen, verspreid over heel Nederland. Zoals getoond op de website is er tot op heden geïnvesteerd in Groningen, Apeldoorn en Zwolle. Nieuwe acquisities zitten in de pijplijn, waardoor de spreiding navenant groeit.

Beleggers die spreiding over meer vastgoedsectoren wensen, staan vrij om dit te bereiken door hun investering over meerdere daartoe gespecialiseerde vastgoedfondsen te spreiden (retail, logistics etc.).

Woned maakt het mogelijk om flexibel in- en uit te treden

In tegenstelling tot het in het artikel gesuggereerde is Woned zo gestructureerd dat in- en uittreden nadrukkelijk mogelijk is. Woned is een open-end fonds, wat vrije verhandelbaarheid van de aandelen mogelijk maakt, inclusief inkoop door het fonds.

Woned maakt geen gebruik van tijdgebonden incentives om beleggers over de streep te trekken

Geïnteresseerde beleggers kunnen elke dag investeren in Woned. Een keer per maand worden alle binnengekomen investeringen toegewezen en treden nieuwe deelnemers toe tot het fonds. In het artikel wordt geïmpliceerd dat Hanzevast in de aanbieding van Woned gebruik maakt van financiële incentives om de urgentie te creëren om een investering te plaatsen. Dit is onjuist. Woned is een groeifonds en kent daardoor geen schaarste.

Klik hier voor het volledige artikel van VEB.

Geschreven door