Flexibilisering en de gevolgen voor de woningmarkt

De woningmarkt volgt de arbeidsmarkt

img-banner

De Nederlands arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler. Een vaste baan is allang niet meer vanzelfsprekend en mensen wisselen steeds vaker en sneller van baan. Tussen 2010 tot 2016 steeg het aandeel werkenden met een flexibel arbeidscontract van 31% naar 39%. We zien duidelijke effecten van deze flexibiliteit terug op de woningmarkt.

Het financieren van een koopwoning

Een vast contract is nog steeds belangrijk als je een koophuis wilt financieren. Voor mensen zonder vast contract is het daardoor lastiger om een huis te kopen. Vooral voor recent afgestudeerden is het moeilijk een huis te kopen, terwijl er meestal wel te veel verdiend wordt om een sociale huurwoning te kunnen krijgen. Hierdoor stijgt de vraag naar huurwoningen in de vrije sector, vooral in en rondom de grotere steden.

Locatie wordt minder belangrijk

Een tweede reden waarom de flexibiliteit op de arbeidsmarkt voor extra druk op de woningmarkt zorgt, is omdat mensen minder plaatsgebonden zijn. Mensen verhuizen sneller en makkelijker, vaak onder invloed van werk. Een carrière van 30 jaar bij hetzelfde bedrijf zie je steeds minder. Je ziet dit vooral bij jongere stellen en alleenstaanden. Stellen tussen de 35 en 55 jaar kiezen nog wel voor grondgebonden woningen.

Mensen verhuizen steeds sneller en vaker.

Mensen verhuizen steeds sneller en vaker.


Gevolgen voor de woningmarkt

De flexibilisering van de arbeidsmarkt leidt tot een flexibele woningmarkt: het wordt lastiger om een koopwoning te financieren en mensen verhuizen vaker. Voor veel mensen in deze groep zijn vrijesectorhuurwoningen een goede uitkomst.

We zien met name huishoudens met een inkomen tussen de € 35.000 en € 50.000, flexibele arbeidscontracten en regelmatig een wens om flexibel te kunnen wonen.
Jonge alleenstaanden en stellen huren vaak in de vrije sector en wonen vooral in appartementen. Het gaat hier om huishoudens zonder kinderen met een stadse leefstijl, vaak met een sterke focus op hun carrière. Zij hebben relatief veel bestedingskracht en geven de voorkeur aan comfort en flexibiliteit. Hun loopbaan ligt niet vast, waardoor zij minder gebonden zijn aan één plek. Goede bereikbaarheid met het OV is vaak een vereiste.

De vraag naar woningen die aan deze voorwaarden voldoen, is nog steeds groter dan het aanbod. Dit biedt de markt onvoldoende investeringsmogelijkheden voor het beschikbare kapitaal. De Nederlandse beleggingsmarkt voor woonvastgoed blijft dankzij de positieve economische verwachtingen ook de komende jaren aantrekkelijk. De structurele vraag naar huurwoningen in de vrije sector in combinatie met het relatief beperkte aanbod waarborgen een relatief stabiel rendement voor beleggers.

Bron: onderzoek Stec GroepGeschreven door