De rol van AFM en DNB in financiële markten

Financiële ondernemingen staan onder toezicht

img-banner

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de Nederlandsche Bank (DNB) houden toezicht op financiële markten. Banken, verzekeraars en een groot aantal andere ondernemingen staat onder toezicht van beide instanties, net als Hanzevast. In dit artikel lees je wat de rol is van de AFM en DNB, en hoe ze onderling samenwerken.

De taken van de AFM

De AFM houdt toezicht op de financiële markten op het gebied van  sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management en accountantsorganisaties. Omdat de financiële markten belangrijk zijn voor de wereldeconomie, zijn er wetten nodig om ze goed te laten functioneren. Dat is in het belang van de bevolking, het bedrijfsleven en de overheid.

De AFM werkt nauw samen met de minister van Financiën. De minister is namelijk verantwoordelijk voor het functioneren van financiële markten en de bijbehorende wetgeving. De minister benoemt daarom ook het bestuur van de AFM.

De taakomschrijving van de AFM staat in de Wet op het financieel toezicht (Wft, artikel 1:25). Hierin staat dat de AFM toezicht houdt op de eerder genoemde markten en met name let op het gedrag van financiële partijen die met deze markten te maken hebben.

De AFM let er op dat banken, verzekeraars en beleggingsaanbieders u correct behandelen en duidelijk en volledig juiste informatie verschaffen. Ze houden toezicht op 3 gebieden:

  • Juridisch: De AFM handhaaft wetten.
  • Psychologisch: De AFM beïnvloedt het gedrag van mensen in financiële ondernemingen in positieve zin.
  • Economisch: De AFM probeert economische marktimperfecties op te lossen.

De samenwerking tussen de AFM en DNB

De Nederlandsche Bank (DNB) en de AFM werken samen vanuit hun eigen rol en houden gezamenlijk toezicht op financiële markten. Deze samenwerking wordt het Twin Peaks-model genoemd. Waar de AFM toezicht houdt op het gedrag van ondernemingen in de financiële sector, ziet DNB erop toe of deze partijen aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen.

Samen zijn de AFM en DNB verantwoordelijk voor het verlenen en intrekken van vergunningen. Dat laatste komt voor als financiële instellingen zich niet aan de wet houden.

De AFM, DNB en Hanzevast

Hanzevast Capital N.V. heeft een AIFMD vergunning op grond van art 2.65 van de Wft en staat onder permanent toezicht van de AFM en DNB. Hanzevast capital N.V. is opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15000004 (www.afm.nl). Jaap Wolters en Jos Westra zijn de door de AFM goedgekeurde dagelijks beleidsbepalers van Hanzevast Capital N.V.

Bron: https://www.afm.nl/nl-nl/over-...


Geschreven door