CO2-uitstoot Hanzevastvloot tot 25 maal lager dan wegtransport

Van groene fiets naar groene vaart

img-banner

Sinds haar oprichting in 1995 heeft Hanzevast duurzaamheid opgenomen als kernwaarde en belangrijke pijler voor het dagelijks beleid. Vele duurzame initiatieven zijn sindsdien genomen en ondersteund. 

Zo is Hanzevast launching customer van de slimme Toon thermostaat en bezit en beheert ze een van de meest duurzame kantoorportefeuilles van Nederland. Het in 2004 in eigen beheer gebouwde hoofdkantoor van Hanzevast wordt daarnaast verwarmd en gekoeld middels aardwarmte dankzij een duurzame WKO-installatie.

"Duurzaamheid is een thema dat een ieder op de wereld aangaat, maar het begint bij jezelf” 

Volgens Peter Dekker, directeur Shipping bij Hanzevast, zijn het de op het oog kleine zaken die gezamenlijk een groot verschil kunnen maken: “Digitalisering, het verbannen van plastic, afval scheiden en het plaatsen van LED-lampen in plaats van gloeilampen: allerlei toepasbare maatregelen die bijdragen aan een duurzamere wereld. Voor ons personeel zijn daarnaast elektrisch vervoer alsmede de gedeelde ‘groene fietsen’ al jaren vanzelfsprekend. Duurzaamheid is een thema dat een ieder op de wereld aangaat, maar het begint bij jezelf”.

Groene scheepvaart

Sinds 2017 meet en publiceert Hanzevast de CO2-uitstoot van haar vloot van vier Handysize bulkcarriers met 35.000 ton laadvermogen. Toen de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) onlangs haar leden verzocht om de gegevens omtrent de CO2-uitstoot aan te leveren, kon Hanzevast dit per ommegaande doen: “Uit deze gegevens blijkt dat in 2018 de CO2-emissie per tonkilometer van onze vloot tot 25 maal lager ligt dan bij vergelijkbaar vervoer over de weg, zoals zwaarbeladen vrachtwagens (bron: CO2emissiefactoren)”, aldus Dekker.

Transport per schip biedt dus vanuit economisch- alsmede ecologisch perspectief milieuvoordelen boven vervoer over de weg. Het imago van de scheepvaart betreffende de CO2-uitstoot behoeft enige context volgens Dekker: “Het laat onverlet dat Hanzevast zich bewust is van de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen verder te verlagen en hiertoe blijven wij passende maatregelen nemen. Hanzevast is klaar voor een groenere toekomst”.

Geschreven door