Beleggen in vrije sector huurwoningen: wat u moet weten

Solide beleggingsproducten of risicovolle investeringen?

img-banner

De laatste jaren is er een sterke toename in vraag naar vrije sector huurwoningen. Een vrije sector huurwoning is een woning met een huurprijs boven de zogenaamde liberalisatiegrens. Waar komt de toenemende vraag naar vrije sector huurwoningen vandaan en wat betekent dit voor dit type woningen als beleggingsproduct?

Ontwikkelingen in de woningmarkt

Op dit moment bestaat de woningmarkt voor slechts 6,5% uit vrije sector huurwoningen In 1950 lag dit nog rond de 55% (zie afbeelding). Deze verschuiving komt doordat de overheid twee belangrijke woonvormen subsidiëert. Middels de invoering van de hypotheekrenteaftrek en het toepassen van huurtoeslag werd het kopen van een huis alsmede het huren van een sociale huurwoning voor veel huishoudens zeer interessant.

De verdeling van de Nederlandse woningmarkt in 2018.

De verdeling van de Nederlandse woningmarkt in 2018, Bron: Onderzoek Stec Groep

Echter, door veranderende hypotheeknormen, de flexibilisering van de arbeidsmarkt (een vast contract is geen vanzelfsprekendheid meer) en het tekort aan woningen (met name in de steden) wordt het voor veel huishoudens aanzienlijk lastiger om een huis te financieren. Dit heeft als gevolg dat de vraag naar vrije sector huurwoningen sterk groeit. De totale behoefte aan dit type woningen wordt geschat op in totaal 76.000 tot 100.000 woningen met een huurprijs tot €1.000 per maand in de komende vijf jaar (2018).

De toename van de vraag verschilt echter wel per regio: in de grote steden neemt de investeringsdruk toe en daarmee stijgen de prijzen. In de kleinere steden is er meer marktruimte en veel vraag. Deze vraag is met name terug te voeren naar de middeninkomens (€35.000-€50.000 per jaar). Deze groep geraakt middels hun specifieke woonwensen min of meer tussen wal en schip. De huishoudens met een middeninkomen verdienen te veel voor het bewonen van een sociale huurwoning en in vele gevallen te weinig voor het afsluiten van een hypotheek. Deze impasse verklaart deels de toenemende vraag in vrije sector huurwoningen.

Investeren in duurzame, kwalitatief hoogwaardige huurwoningen.

Huurwoningen als solide beleggingsproduct

Huurwoningen zijn hiermee bij uitstek een populair beleggingsproduct. Het betreft beleggingen met een laag risicoprofiel en stabiele rendementen. De kans op leegstand is minimaal en daarnaast zijn huurwoningen waardevast én inflatiebestendig door de jaarlijkse indexering van huurprijzen. Gezien de stand van zaken in de kleinere steden geldt dit helemaal als die investering wordt gebruikt voor het aankopen van woningen die worden verhuurd in de vrije sector in kleinere steden. Dit voorziet in de behoefte aan wonen in de stad, maar omzeilt de overspannen markt in de grote vier steden. Hierdoor zijn de aanvangsrendementen relatief hoger.

Zoals niemand in de toekomst kan kijken, kunnen wij dat ook niet. We kunnen wel kijken naar het verleden en naar de ontwikkelingen van vandaag. Daaruit concluderen we dat een investering in vrije sector huurwoningen in algemene zin een solide belegging is, mét rendement.

Bron: onderzoek Stec GroepGeschreven door