Beleggen in Nederlandse woningen? 5 aandachtspunten

Ontwikkelingen en trends in de Nederlandse woningmarkt

img-banner

De Nederlandse investeringsmarkt is hot. Mensen willen rendement over hun spaargeld halen, maar sparen wordt vanwege de lage rentestand voor velen niet als interessant beschouwd. Een groot deel van de (potentiële) beleggers heeft zijn ogen gericht op investeren in de woningmarkt middels woningfondsen. Vanzelfsprekend zijn er verschillende zaken die van belang zijn voor het plaatsen van een eerste investering. In dit artikel behandelen we 5 zaken die u moet nagaan voor u in een dergelijk fonds belegt.

Ontwikkeling huizenprijzen

Een van de belangrijkste factoren die van belang zijn bij het behalen van rendement is de ontwikkeling van de waarde van vastgoed over de afgelopen jaren. Maakt deze ontwikkeling een opwaartse- of dalende trend door? Momenteel herstelt de woningmarkt van de meest recente crisis. De prijzen van koopwoningen stijgen hard, met name in middelgrote steden. De lage rente versterkt deze ontwikkeling vanzelfsprekend ook.

Woonbehoefte per regio

Zoals gesteld stijgen de prijzen van koopwoningen. Deze prijsstijging alsmede de strengere financieringsvoorwaarden zorgt ervoor dat een steeds grotere groep dient te (blijven) huren. Dit zet de huurmarkt op zijn beurt onder druk, waardoor ook in deze markt de prijzen stijgen. Wel zijn er grote regionale verschillen. In Nederland is er een sterke groei in het aantal eenpersoonshuishoudens. Deze huishoudens geven doorgaans de voorkeur aan wonen in de stad. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de prijzen in (middelgrote) steden nog harder stijgen.

Het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland stijgt.
Het aantal eenpersoonshuishoudens in Nederland groeit sterk.

Samenstelling bevolking

De samenstelling van de bevolking heeft invloed op de woonbehoefte. Zo heeft de hedendaagse vergrijzing invloed op de vraag naar zorggeschikte huurwoningen, terwijl jonge, hoogopgeleide huishoudens meer in gebruik dan in bezit denken. Dit betekent dat zij liever woningdelen, waarbij zij samen opdraaien voor de kosten van een huurwoning. Dit gebeurt voornamelijk in universiteitssteden.

Daarnaast zorgt de groei in het aantal huishoudens voor een tekort aan woningen, zowel koop als huur. Dit tekort is met name zichtbaar in de kernregio’s (b.v. de Randstad, Gelderland en Brabant) en bedraagt tot en met 2019 ongeveer 200.000 woningen.

Het aantal huishoudens in Nederland groeit sterk.

In absolute maakt het aantal huishoudens in Nederland ook een sterke groei door.

Politieke invloeden op de woningmarkt

Bovenop de demografische ontwikkelingen hebben politieke invloeden een effect op de woningmarkt. Zo trekken woningcorporaties zich momenteel terug uit de vrijesectorhuur en richten zij zich op hun kerntaak: het aanbieden van sociale huurwoningen. Maatregelen die hiervoor genomen zijn zijn b.v. passende toewijzing, inkomensafhankelijke huurstijging en de 80-10-10 regel.

Kenmerken fonds

De allerbelangrijkste voorwaarde die u na dient te gaan alvorens u de keuze voor een vastgoedfonds maakt betreft de focus van het fonds. Welk type vastgoed richt het fonds zich op? Sluit dit aan bij de huidige ontwikkelingen? Wat zijn de risico’s? U dient een gedegen antwoord te formuleren op deze vragen voordat u uw eerste investering plaatst om daadwerkelijk te begrijpen waar u uw geld in belegt en daarmee het risico voor uzelf te beperken.

Geschreven door