Aflossen, aflossen, aflossen, of…?

Dankzij het consequent aflossen, ook tijdens zware periodes, is het scheepsfonds Hanzevast Offshore Support Vessel C.V. nu schuldenvrij en werd een voorschot rendement van 5% over het eerste kwartaal 2021 (20% op jaarbasis) uitgekeerd aan participanten.

img-banner

Het fonds is eigenaar van het schip Noordhoek Pathfinder, een offshore support vessel dat wordt ingezet voor meerdere werkzaamheden voor de offshore industrie zoals inspectie- en onderhoudswerkzaamheden van pijpleidingen en kabels op de zeebodem. Daarnaast worden deze schepen ingezet voor onderzoek: met behulp van geavanceerde apparatuur wordt de gesteldheid van de zeebodem in kaart gebracht.

Anders dan bij vastgoed is het gebruikelijk voor scheepsfondsen om het vreemd vermogen zo snel mogelijk af te lossen. Ook versneld aflossen is voor scheepsinvesteringen vaak preferent en voor beleggers rendabel. Versnelde aflossing biedt verschillende voordelen zoals lagere kosten, minder invloed van de financierende partij en een lager financieel risico. Bovendien, omdat schepen gemiddeld in ongeveer 30 jaar tijd worden afgeschreven tot schrootwaarde, vloeit het rendement van deze investeringen voornamelijk voort uit de exploitatie in plaats van desinvestering. Na het aflossen van de hypothecaire lening kunnen de kasstromen daarom vaak voorzien in aantrekkelijke rendementen voor de beleggers onder gunstige marktomstandigheden.

Ten gevolge van de financiële crisis heeft het offshore support fonds sinds haar oprichting herhaaldelijk de uitkeringen moeten verlagen of opschorten. Tijdens deze periode is er echter wel consequent afgelost op de hypothecaire lening waardoor per 31 juli 2020 de lening in zijn geheel is afgelost. De vrij beschikbare kasstromen na reservering kunnen sindsdien weer worden aangewend voor rendementsuitkeringen aan de participanten.

Het huidige chartercontract loopt nog tot 1 april 2022. De komende maanden worden gebruikt om een nieuw meerjarig contract uit te onderhandelen.

Meer informatie over het fonds en de rendementsuitkering ontvangen de beleggers in de aankomende kwartaalrapportage voor Q2 2021. Deze verschijnt in week 29 op de portal.

Geschreven door Boudewijn Hulst