2019 goed jaar voor beleggers van Hanzevast Capital NV

De florerende vastgoedmarkt heeft zich in 2019 vertaald in goede uitkeerbare rendementen voor de investeerders in de beleggingsfondsen van Hanzevast Capital NV.

img-banner

Alhoewel de stijging van de markt vooral betrekking heeft op het residentiele vastgoed, hebben ook de beleggers in kantorenfondsen zich kunnen verheugen op betere rendementsuitkeringen in 2019. Daarnaast heeft Hanzevast Capital een aantal restituties op het ingelegde kapitaal uitbetaald.

In totaal heeft Hanzevast Capital ca. Euro 7,6 miljoen aan haar beleggers uitgekeerd en is er nog een bedrag van 7,2 miljoen afgelost op uitstaande financieringen. De rendementsuitkeringen variëren van ca. 3,1% voor het residentiele vastgoedfonds WONED tot 10% voor de kantorenfondsen.

“Door de stijgende prijzen van woningen in Nederland is de waardegroei in die portefeuille behoorlijk.” zegt Steven Delsman, verantwoordelijk voor met name de verhuur van de portefeuille “Door de dure inkoop staat het directe rendement natuurlijk onder druk.”

Een aantal kantorenfondsen keert een jaarlijks rendement uit van ca. 10%. Daarbij speelt mee dat deze fondsen niet of voor een gering bedrag zijn gefinancierd, waardoor het exploitatie resultaat volledig beschikbaar is voor distributie.

Ook voor 2020 verwacht Hanzevast Capital een goed resultaat. Corona speelt wel een rol, maar vooral in de vorm van uitgestelde huurbetalingen. Met een gering aantal huurders is een huurkorting overeengekomen.

In 2020 worden ook de uitkeringen van ten minste één scheepsfonds hervat.

Geschreven door André Pater