Woned

Vanaf €1000,- investeren in bouw en verhuur van duurzame woningen.

INVESTERINGSFONDS

7,0%

Beoogd rendement

OPEN ACCOUNT

Al een account? U kunt hier inloggen.

Over Woned

Woned is een investeringsfonds dat investeert in vrije sector huurwoningen. Deze huurwoningen liggen verspreid over verschillende steden in Nederland. 


Waarom investeren in Woned?

 • Rendementsdoelstelling 7,0% per jaar
 • Deelname vanaf €1.000,-
 • Flexibel in- en uittreden*
 • Geen instapkosten en lage fondskosten
 • Sterke groeimarkt
 • Duurzame woningportefeuille

*Zie hoofdstuk negen uit het prospectus voor de voorwaarden.

Over Woned

Middels een investering in Woned participeert u in een duurzame woningportefeuille gelegen in de grote en middelgrote steden in Nederland. De minimale deelname bedraagt €1.000,- waarna u dit bedrag in stapjes van minimaal €100 periodiek kunt verhogen. De rendementsdoelstelling bedraagt 7,0%. Per kwartaal ontvangt u een deelbetaling van dit rendement.

Zie ook: www.afm.nl/ebi

Woningtekort in de vrije huursector

Er is momenteel een tekort van 200.000 woningen. In de komende vijf jaar moeten er 87.000 woningen per jaar bijgebouwd worden om verdere toename van het tekort te stoppen. De komende vijf jaar zijn er naar verwachting 100.000 extra huurwoningen in de vrije sector nodig. Voor meer informatie, zie tabblad 'Markt'.

Prospectus Woned

Investeren in de Nederlandse woningmarkt, toegankelijker dan ooit. Download het gratis prospectus.

Portefeuille

Woned investeert alleen in woningen die voldoen aan strikte kwaliteitscriteria. Het investeringsfonds is in eind 2018 gestart met het ophalen van kapitaal. Door de open-enduitgiftestructuur is er elke maand ruimte voor het fonds om te groeien. Er is een overkoepelend bestuur met veel ervaring dat de investeringen vooraf goed- of afkeurt. Zie tabblad 'portefeuille' voor een overzicht.

Rendement

Als u belegt in Woned koopt u aandelen in het fonds. Daarmee wordt u mede-eigenaar van een gediversifieerde woningportefeuille. U ontvangt direct rendement uit huuropbrengsten en indirect rendement uit waardeontwikkeling. De doelstelling is om 4,0% direct rendement per jaar uit te keren. Uitkeringen vinden viermaal per jaar plaats. De indirect rendementsdoelstelling is 3,0% per jaar.

Hoe werkt investeren?

In drie eenvoudige stappen bent u binnen enkele minuten investeerder:

 1. Account aanmaken
 2. Bedrag selecteren vanaf € 1.000
 3. Betalen via iDEAL of SEPA overboeking


Zie tabblad 'in- en uitstappen' voor meer informatie.

Financiering

Woned maakt gebruik van vreemd vermogen (hypothecaire lening). Binnen het fonds bestaan meerdere separate rechtspersonen, die onafhankelijk van elkaar worden gefinancierd. Bij acquisities bedraagt het eigen vermogen binnen het fonds echter gemiddeld steeds minimaal 40%.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke voorwaarde voor de toekomstbestendigheid van woningen. Het fonds streeft naar label A als gemiddelde binnen de portefeuille. Dit wordt behaald door te investeren in duurzame nieuwbouw en door (op termijn) bestaande bouw te verduurzamen.

Risico's

Beleggen gaat altijd gepaard met risico’s. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat uw investering weinig tot geen inkomsten genereert, of dat (een deel van) uw inleg verloren gaat. Woned heeft een gematigd risicoprofiel. Dat wil echter niet zeggen dat u als belegger geen risico’s loopt. We raden u aan het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig te lezen (zie het tabblad downloads).


Toezicht

Woned is een beleggingsinstelling in de zin van de Wft (Wet op financieel toezicht). Woned is geïnitieerd en wordt beheerd door Hanzevast Capital N.V. Hanzevast Capital NV heeft een AIFMD vergunning op grond van art 2.65 van de Wft en staat onder permanent toezicht van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank). Hanzevast Capital N.V. is opgenomen in het register van de AFM onder nummer 15000004 (www.afm.nl).

KVK Stichting Administratiekantoor Woned: 71203648
KVK Hanzevast Capital NV: 32067248

 1. Hoe is het rendement opgebouwd?

  Als eigen vermogen investeerder ontvangt u rendement uit de huuropbrengsten van de woningen. Dit heet direct rendement. De doelstelling van Woned is om 4,0% direct rendement per jaar uit te keren. Het directe rendement wordt berekend door het gedurende een jaar uitgekeerde (interim)dividend per certificaat te delen door de waarde per certificaat aan het begin van het jaar. 

  U ontvangt ook rendement uit eventuele waardeontwikkeling van de woningen in portefeuille, dat noemen we indirect rendement. Onze doelstelling is om 3,0% indirect rendement per jaar te behalen.
  Dit rendement ziet u terug in de waarde van uw certificaten. Het indirecte rendement wordt berekend door de verandering van de waarde per certificaat in een jaar te delen door de waarde per certificaat aan het begin van dat jaar.


 1. Wat is het uitkeringsbeleid?

  Woned heeft als beleid dat het gerealiseerde bedrijfsresultaat wordt uitgekeerd aan de investeerders en niet wordt herbelegd. Het fonds keert, indien het resultaat dit toelaat, op besluit van de directie per kwartaal interim-dividend uit. De hoogte van het interim-dividend wordt vastgesteld zodanig dat deze over een langere periode constant kan blijven en kan omhoog en omlaag worden bijgesteld.

 1. Wanneer worden investeringen toegewezen?

  Alle binnengekomen investeringen worden eens per maand toegewezen op de eerste werkdag van de maand. De maandelijkse sluitingsdatum voor deelnameverzoeken is uiterlijk om 23:59 uur op de laatste werkdag van de maand. U krijgt het aantal certificaten toegewezen die voor het deelnamebedrag verkregen kunnen worden. De uitgifteprijs is gelijk aan de op het toekenningsmoment geldende handelskoers.

  Via het Hanzevast investeringsplatform heeft u altijd inzicht in uw beleggingen. Zijn er ontwikkelingen in het fonds? Dan wordt u direct op de hoogte gebracht.

 1. Wat zijn de in- en uitstapkosten?

  Het fonds kent geen instapkosten. Als u uitstapt, betaalt u 3,0% van de handelskoers aan kosten. Dit bedrag wordt van uw investering afgehaald, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

 1. Wat gebeurt er wanneer ik niet langer wil deelnemen?

  Dan kunt u uw certificaten verkopen aan een andere belegger, of aan het fonds zelf. Woned koopt maandelijks de door u aangeboden certificaten in. Het fonds zal uw certificaten zo snel mogelijk proberen te matchen met nieuwe deelnemers. Lukt dit matchen niet? Dan is het fonds eens per 5 jaar verplicht om uw certificaten over te nemen. Dit zal het fonds doen indien u uiterlijk in het 4e jaar na uw deelname aangegeven hebt uw certificaten te willen verkopen.

Factsheet

Deze factsheet geeft u een snel overzicht van een aantal belangrijke fondsfeiten.

Fondsprofiel

Het fonds investeert in residentieel vastgoed gelegen in Nederland. Hierbij streeft het fonds naar een zo hoog mogelijk rendement uit de exploitatie van het vastgoed en naar additioneel rendement uit waardegroei.

De doelstelling wordt bewerkstelligd door een focus op vrije sector huurwoningen, energiezuinigheid, een selectief aankoopbeleid en kostenbewust beheer.

Kerngegevens
NaamWoned
Juridische vorm Naamloze venootschap
Valuta Euro
BeursnoteringGeen
Beginjaar 2018
BeheerderHanzevast capital N.V.
Land van vestiging Nederland
Uitgiftestructuur Open-end
Beleggingsbeleid
Type Vastgoed
Management stijlActief
Subcategorie Vrije sector huurwoningen
Beoogd rendement

4,0% direct & 3,0% indirect

SchuldfinancieringMax 60%
BeleggingsrestrictiesZie prospectus
Looptijd fondsOnbepaalde tijd
In- en uitreden
Minimum deelname € 1.000
Maximale deelname per participant€ 2.000.000
Eerder uitstappen mogelijkJa
Instapkostenn.v.t.
Uitstapkosten3,0%
VerhandelbaarJa, na goedkeuring directie

Markt

Met Woned richten we ons heel duidelijk op investeren in vrije sector huurwoningen. Dit is niet zomaar. We zien een aantal ontwikkelingen in de woningmarkt die deze focus verklaren.

Wat is een vrije sector huurwoning?

Als wij het over een vrije sector huurwoning hebben, bedoelen we een woning met een huurprijs boven de zogenaamde liberalisatiegrens van €763,47 (2022). In 1950 bestond nog 55% van de woningmarkt uit vrije sector huurwoningen. Op dit moment is dat 7%. Hierdoor is er sprake van een groot tekort, vooral aan huurwoningen in het middensegment.

Belangrijke ontwikkelingen

Wij zien een toename in de vraag naar vrije sector huurwoningen. Op dit moment is er zelfs sprake van een groot tekort, vooral aan huurwoningen in het middensegment. Verschillende ontwikkelingen van politieke, sociaaleconomische en demografische aard geven aanleiding voor de verdere ontwikkelingen van de vraag naar vrijesectorhuur.

 1. Woningtekort

  Er is momenteel een tekort van 200.000 woningen, door achterblijvende nieuwbouw. Dit tekort neemt naar verwachting de komende jaren alleen maar toe. In de komende vijf jaar moeten er 87.000 woningen per jaar bijgebouwd worden om verdere toename van het tekort te stoppen. De nieuwbouw verloopt te langzaam. Zo zijn er in 2017 maar 54.472 woningen toegevoegd. Er is daarbij voornamelijk een tekort aan huurwoningen in het middeldure segment. De komende vijf jaar zijn er naar verwachting 100.000 extra middeldure huurwoningen nodig (STEC, 2018).

 1. Minder hypotheek

  Door strengere financieringsvoorwaarden kunnen huishoudens steeds minder lenen. Daarnaast wordt de hypotheekrenteaftrek afgebouwd. Met name voor jongeren is het hierdoor steeds moeilijker om een woning te kopen. Zij moeten eerst vermogen opbouwen voordat ze een huis kunnen kopen. Tot die tijd wonen ze in een huurwoning. Vooral in de vrije sector, omdat ze b.v. door een te hoog salaris niet in aanmerking komen voor sociale huur.

 1. Herziening woningwet

  Woningcorporaties moeten terug naar hun kerntaak: het aanbieden van sociale huurwoningen. Daarvoor bestaan maatregelen als passend toewijzen, inkomensafhankelijke huurstijging en de 80-10-10-regel. Hierdoor trekken woningcorporaties zich terug uit de vrijesectorhuur, zelfs tot onder de aftoppingsgrens. Aan de andere kant kunnen middeninkomens ook niet meer in een sociale huurwoning terecht: ze zijn aangewezen op de vrije sector huur. De druk op dit segment neemt daardoor toe, waardoor de huurprijzen stijgen.

 1. Sterke huishoudensgroei

  Het aantal huishoudens in Nederland groeit. Wel zijn er regionale verschillen. Het zijn vooral de steden die groeien, hier is het woningtekort het hoogst.

  Zo’n 90% van de huishoudensgroei in de komende 10 jaar komt van eenpersoonshuishoudens. Hier ligt een forse opgave in de markt. Eenpersoonshuishoudens kiezen vaak voor een woning in de stad, in de buurt van vrienden en voorzieningen. Bovendien zijn ze flexibel, waardoor ze vaak kiezen voor een kleine en betaalbare huurwoning. Hierdoor neemt de druk op de stad verder toe.

 1. Stijgende huizenprijzen

  De woningmarkt herstelt zich. Hierdoor stijgen vooral de prijzen van koopwoningen hard, met name in middelgrote en grote steden.
  De lage rentestand en de strengere financierings-voorwaarden wakkeren deze ontwikkeling nog eens extra aan. Het gevolg is dat een steeds grotere groep geen koopwoning kan betalen en blijft of gaat huren. Hierdoor ontstaat extra druk op de huurmarkt, waardoor ook hier de prijzen stijgen.

 1. Flexibeler werken

  Er zijn twee redenen waarom flexibeler werken de druk op de woningmarkt vergroot. Ten eerste bemoeilijkt de stijging van het aantal mensen met een flexibel contract de financiering van een koopwoning. Tussen 2010 en 2016 is deze groep 8% groter geworden, tot een aanzienlijke 39%. Vooral recent afgestudeerden krijgen niet direct een vast contract en kunnen daardoor moeilijk een woning kopen. De tweede reden waarom flexibeler werken tot druk op de huurmarkt leidt, is omdat huishoudens minder plaatsgebonden zijn. Ze zullen vaker, makkelijker en sneller verhuizen.

 1. Vergrijzing

  De Nederlandse bevolking wordt steeds ouder. Deze groep heeft zijn eigen woonvoorkeuren. Eerder werd er vooral voor gezinnen gebouwd, maar tegenwoordig moeten er dus vooral geschikte woningen voor ouderen komen.
  Figuur 4. Bevolkingsprognose % opbouw naar leeftijd (CBS, 2018).

  Deze groep geeft doorgaans de voorkeur aan een comfortabele nultredenwoning, die van alle gemakken is voorzien. Huren, het liefst onderhoudsvrij, past bij hun levensfase. Ouderen wonen het liefst dicht bij voorzieningen, op een plek die goed te bereiken is met het OV. Dit versterkt de trek naar de stad.

 1. Opkomst deeleconomie

  Vooral jonge, hoogopgeleide huishoudens denken meer in gebruik dan in bezit. Ze delen bijvoorbeeld een auto, of gebruiken een gezamenlijke wasvoorziening in een gebouw. Ook zien we een groeiende populariteit van woningdelen, zogenaamde ‘friendswoningen’. Vrienden huren samen een huis. Om de kosten te drukken en voor de gezelligheid. Woningdelen gebeurt vooral in de steden waar relatief veel jonge hoogopgeleiden wonen, zoals in universiteitssteden. Hierdoor wordt het kopen van een huis minder populair, en ontstaat er meer vraag naar huur.

Downloads

 1. Woned - Halfjaarrekening 2022

  Download
 2. Woned - Jaarrekening 2021

  Download
 3. Woned - Jaarrekening 2020

  Download
 4. Woned - Halfjaarrekening 2020

  Download
 5. Woned - Jaarrekening 2019

  Download
 6. Tien trends en ontwikkelingen in de Nederlandse woningmarkt

  Download
 7. Statuten Woned N.V.

  Download
 8. Statuten Administratievoorwaarden Woned

  Download
 9. Statuten Administratiekantoor Woned

  Download
 10. Essentiële beleggersinformatie

  Download
 11. Prospectus Woned

  Download

Portefeuille

Woned investeert alleen in nieuwbouw en/of bestaande woningen die voldoen aan strikte kwaliteitscriteria. Het fonds streeft naar energielabel A als gemiddelde van de portefeuille.

Beleggingsbeleid

Woned is in eind 2018 gestart met het ophalen van kapitaal. Door de open-enduitgiftestructuur is er elke maand ruimte voor het fonds om te groeien. Dit kapitaal wordt continu geïnvesteerd in woningen op allerlei locaties in Nederland. 

Er is een overkoepelend bestuur met veel ervaring dat de investeringen vooraf goed- of afkeurt. Dit bestuur behartigt de belangen van de investeerders en is onafhankelijk van Hanzevast.

Beleggingsrestricties
SpreidingIndividueel object max. 25%
TypeVastgoed
Vastgoedcategorie Min. 75% woningen
SubcategorieMin. 65% woningen vrijesectorhuur
LandNederland
Direct / indirectDirect

Molukkenstraat, Groningen

Het betreft 19 nieuwbouw appartementen in het appartementencomplex Satu Hati aan de Molukkenstraat in Groningen. De appartementen verschillen in grootte van 71 t/m 75 m² en beschikken allen over een externe bergingsruimte en ruim balkon of dakterras. De appartementen zijn in het 4e kwartaal van 2019 opgeleverd.

Kenmerken
BouwjaarNieuwbouw
Eenheden19 Appartementen
Woonoppervlakte1372 m²
EnergielabelA
ExploitatiedatumUltimo 2019

Bouwe Landlaan, Apeldoorn

Volledig gemoderniseerde 2-kamer appartementen, gelegen op de bovenste verdieping met elk een eigen berging en een gebruiksrecht voor een parkeerplaats. De moderne inbouwkeukens zijn luxe en voorzien van alle apparatuur. Complete badkamers, woonkamers met vrij uitzicht en een grote slaapkamer per appartement. De ligging is zeer centraal bij het centrum van Apeldoorn, maar de locatie is heerlijk rustig aan de overkant van het Apeldoorns Kanaal. 

Kenmerken
Bouwjaar2009
Eenheden3 Appartementen
Woonoppervlakte177 m²
EnergielabelA
ExploitatiedatumDecember 2018

Boumaboulevard, Groningen

Het betreft twee luxe appartementen van 113 m2 gelegen op de 7e verdieping van appartementencomplex de Stoker met een balkon op het Zuid-Westen. De appartementen zijn volledig voorzien van vloerverwarming en beschikt over een eigen parkeerplaats in de parkeerkelder onder het gebouw. Daarnaast is er in de kelder een eigen berging voor de opslag van spullen of het plaatsen van fietsen.

Kenmerken
Bouwjaar2009
Eenheden2 Appartementen
Woonoppervlakte226 m²
EnergielabelA
ExploitatiedatumDecember 2018

Porporastraat, Zwolle

Het betreft een knus tweekamerappartement van 50 m² gelegen op de 3e verdieping van een appartementencomplex in Zwolle. Zowel de keuken als de badkamer zijn modern. Het appartementencomplex zelf is een gewilde woongelegenheid mede dankzij de gunstige ligging, vele voorzieningen, het naastgelegen winkelcentrum en het zwembad, de sauna en het buitenterras op de 6e etage.

Kenmerken
Bouwjaar2005
Eenheden1 Appartement
Woonoppervlakte50 m²
EnergielabelB
ExploitatiedatumDecember 2018

Nijlandstraat, Assen

Het betreffen ruime en luxe driekamerappartementen met een woonoppervlak van 108,8 vierkante meter. Alle woningen beschikken over een compleet ingerichte keuken, een badkamer met bad, douche, dubbele wastafel en tweede wc. Alhoewel de appartementen op loopafstand van zowel het station als het stadscentrum liggen, beschikken ze allen over een individuele parkeerplaats op een afsluitbaar dek.

Kenmerken 
Bouwjaar 2007
Eenheden 9 Appartementen
Woonoppervlakte 980 m² 
Energielabel 
Exploitatiedatum Januari 2021

De Rijp

Het betreffen in totaal 18 woningen bestaande uit 10 eengezinswoningen en 8 appartementen in “De Rijp” een historisch dorp onder de rook van Amsterdam. De woningen zijn onderdeel van een grotere nieuwbouwontwikkeling (70 wooneenheden) direct aansluitend aan het historische centrum. 

De woningen zijn gebouwd volgens de meest actuele bouwvoorschriften en kwalificeren voor “0 op de meter”. Dit betekent dat de woningen een EPC-waarde 0 hebben. Dit is behaald door onder meer een warmtepomp. De woningen zijn, net als de andere woningen in de ontwikkeling, gebouwd in een historiserend Zaanse bouwstijl en passen hierdoor uitstekend bij de rest van het dorp. De eengezinswoningen hebben allen dezelfde grootte van 104 vierkante meter GBO verdeelt over 3 verdiepingen. Ook beschikken deze al deze woningen over een ruime eigen tuin. 

Kenmerken
Bouwjaar2021 (nieuwbouw)
Eenheden18 woningen
Woonoppervlakte1600 m2
EnergielabelA
ExploitatiedatumSeptember 2021

De Ruyterkade, Amsterdam

Op de bovenste etages bevinden zich 4 woningen, allen met blijvend vrij uitzicht over het IJ. Het Centraal Station is de directe buurman, navenant aantrekkelijk is het gebouw ook voor commercieel gebruik.

Op dit moment is het hele gebouw, inclusief de woningen langjarig verhuurd aan één gebruiker. Op  de begane grond bevindt zich een horecabedrijf annex terras.

Kenmerken
Bouwjaar1884
Eenheden4 appartementen, 1 kantoor, 1 horecabedrijf
Woonoppervlakte4 appartementen met een oppervlakte tussen de 60 en 84 m2
Kantooroppervlakte174 m2
Horeca oppervlakte348 m2
EnergielabelNiet van toepassing aangezien het object een monument is
Exploitatiedatum28 december 2021

In- en uitstappen

Woned heeft een open-end uitgiftestructuur. Hierdoor kunt u maandelijks participeren en is het periodiek* mogelijk uw participaties aan het fonds te verkopen.

Hoe werkt deelnemen?

Inschrijven kan altijd als het fonds beschikbaar staat op de website en is heel eenvoudig. In drie eenvoudige stappen bent u binnen enkele minuten investeerder:

 • Account aanmaken via www.hanzevast.nl
 • Bedrag selecteren vanaf € 1.000
 • Betalen via iDEAL of SEPA overboeking

Nadat u uw deelnamebedrag heeft geselecteerd, akkoord bent gegaan met de voorwaarden en uw betaling heeft gedaan nemen wij uw inschrijfverzoek in behandeling.

Alle binnengekomen investeringen worden eens per maand toegewezen. U krijgt het aantal certificaten toegewezen die voor het deelnamebedrag verkregen kunnen worden. Certificaten worden elke eerste werkdag van de maand toegewezen. De uitgifteprijs is gelijk aan de op het toekenningsmoment geldende handelskoers (zie hiernaast).  

 

Deelname informatie
Handelskoers per Certificaat€1.228,72
Minimum deelname€1.000
Minimale stapgrootte€100
Deelname frequentieMaandelijks
Toekenningsdatum inschrijvingEerste werkdag van de maand
Instapkostenn.v.t.
Uitstapkosten3,0%

Hoe werkt uitstappen?

Het fonds kent geen instapkosten. Als u uitstapt, betaalt u 3,0% van de handelskoers aan kosten. Dit bedrag wordt van uw investering afgehaald, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Indien u niet langer wenst deel te nemen kunt u uw certificaten verkopen aan een andere belegger, of aan het fonds zelf. Het fonds zal uw certificaten zo snel mogelijk proberen te matchen met nieuwe deelnemers. Lukt dit matchen niet? Dan is het fonds eens per 5 jaar verplicht om uw certificaten over te nemen. Dit zal het fonds doen indien u uiterlijk in het 4e jaar na uw deelname aangegeven hebt uw certificaten te willen verkopen. Lees het prospectus voor een volledige beschrijving van deze procedure.

*Zie hoofdstuk negen uit het prospectus voor de voorwaarden.

Uitredingsinformatie
Beleggingshorizon5 - 10 jaar
Eerder uitstappen mogelijk? Ja
FrequentieMaandelijks*
Verplichting tot inkoop door fondsEnkel gedurende inkoopperiodes
Frequentie periodesEenmaal per vijf jaar
Looptijd periodes12 maanden
Opzegtermijn Max. jaar vier na uitgiftedatum
VerhandelbaarJa, na goedkeuring directie

Actie

Actievoorwaarden 50 euro bonus

 • Deelname aan deze actie staat open voor alle beleggers in Woned die voldoen aan de reguliere voorwaarden die horen bij beleggen in Woned;
 • Per persoon kan er maximaal voor € 50 aan bonus ontvangen worden ongeacht het aantal investeringen;
 • Deelname aan de bonus actie staat open voor alle beleggers in Woned, per goedgekeurd account, kan er één keer mee gedaan worden aan deze actie;
 • Zorg ervoor dat u minimaal 6 maanden aansluitend het geld tijdig en volledig inlegt via uw account. U kunt ook een automatische opdracht geven zodat u geen betaling mist;
 • In maand zes na uw eerste maandelijkse periodieke inleg wordt de bonus van € 50 op uw betaalrekening, welke gekoppeld is aan uw portaal, gestort;
 • Hanzevast kan de actievoorwaarden tussentijds wijzigen en de actie op elk moment stoppen of verlengen. In dat geval komt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum, op de aanbodpagina;
 • Aan het meedoen aan de actie zijn geen kosten verbonden. Lees meer over de kosten van Woned in onze prospectus en de EBI;
 • De actie is een initiatief van Hanzevast Capital N.V. gevestigd te Groningen;
 • Op deze actie is Nederlands recht van toepassing;
 • De actie is geldig van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023;
 • Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.

Geplaatst: 30-06-2022 16:49 uur
Update: 06-07-2022 11:46 uur

Op de hoogte blijven?

Schrijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief.