Vlootfonds 2 - Participatie

Hanzevast Participatie II CV

INVESTERINGSFONDS

11,7%

Beoogd rendement

RISICOPROFIEL

Laag Hoog

Samenvatting

De opbrengst uit de obligaties wordt aangewend ter additionele financiering van Vlootfonds Hanzevast II CV. 

Beleggingsbeleid

Voorwaarden

Markt

Risico's

Kosten

Downloads