Tankers - Tsjoch - Lening

Stichting Financiering Tsjoch CV

LENING

%

Beoogd rendement

RISICOPROFIEL

Laag Hoog

Samenvatting

De achtergestelde geldlening wordt verstrekt aan het Fonds voor Gemene Rekening Vlootfonds Hanzevast Tsjoch CV

Beleggingsbeleid

Voorwaarden

Markt

Risico's

Kosten

Downloads