Tankers - Tsjoch - Lening

Stichting Financiering Tsjoch CV

INVESTERINGSFONDS

%

Beoogd dividendrendement

RISICOPROFIEL

Laag Hoog

Samenvatting

De achtergestelde geldlening wordt verstrekt aan het Fonds voor Gemene Rekening Vlootfonds Hanzevast Tsjoch CV

Beleggingsbeleid

Voorwaarden

Markt

Risico's

Kosten

Downloads

Brochure

Brochure Woned

Investeren in de Nederlandse woningmarkt, toegankelijker dan ooit. Maak kennis met Woned en download de...