Skip navigation

CSR

Sinds 1995 is Hanzevast aanbieder van beleggingsfondsen in vastgoed en scheepvaart. Hanzevast biedt haar merendeels particuliere investeerders toegang tot de beleggingsmarkt voor vastgoed en schepen.

Duurzaamheid

Sinds de oprichting van Hanzevast in 1995 is duurzaamheid een kernwaarde binnen Hanzevast en wordt derhalve niet enkel als ethisch verantwoord beschouwd, maar als een concrete werkwijze zowel toekomstbestendig als van collectief belang is.

Hanzevast omarmt nieuwe manier van reizen

Hanzevast probeert op haar eigen manier zo duurzaam mogelijk te werken. Dit uit zich niet alleen op de werkvloer, waar bijvoorbeeld volledig paperless gewerkt wordt, maar in het beheer van de vastgoedobjecten en de schepen. Zo zijn er het afgelopen jaar verschillende kantoorpanden voorzien van energielabel A onder andere door middel van het aansluiten op een warmtenet, het toepassen van LED-verlichting en het doen van investeringen in installaties. Hanzevast streeft ernaar om alle panden in haar beheer in de nabije toekomst te voorzien van energielabel A.

Het actuele investeringsfonds Woned, dat investeert in vrije sector huurwoningen, heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het fonds streeft naar energielabel A als gemiddelde binnen de portefeuille. Dit wordt behaald door te investeren in duurzame nieuwbouw en door (op termijn) bestaande bouw te verduurzamen.

Schone scheepvaart

Duurzaamheid vormt bij Hanzevast Shipping de rode draad. Sinds 2017 meet en publiceert Hanzevast de CO2-uitstoot van haar vloot van vier Handysize bulkcarriers met 35.000 ton laadvermogen. Toen de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) onlangs haar leden verzocht om de gegevens omtrent de CO2-uitstoot aan te leveren, kon Hanzevast dit per ommegaande doen: “Uit deze gegevens blijkt dat in 2018 de CO2-emissie per tonkilometer van onze vloot tot 25 maal lager ligt dan bij vergelijkbaar vervoer over de weg, zoals zwaarbeladen vrachtwagens (bron: CO2emissiefactoren)”, aldus Dekker.

Daarnaast zal Marine Service Noord de engineering, productie en installatie van Ballast Water Treatment Management Systemen (BWMS) verzorgen voor de vloot van Hanzevast. Dit is conform de eisen gesteld door de International Maritime Organisation (IMO) om zorg te dragen voor het ecosysteem in de verschillende wateren. Hanzevast heeft na een zorgvuldige afweging van de verschillende systemen besloten om het Ocean Guard® Ballast Water Treatment Management Systeem zo snel mogelijk aan te schaffen en te implementeren om zorg te dragen voor de desbetreffende organismen en ecosystemen. Het eerste schip waar het systeem wordt ingebouwd is de Hanze Gdansk.

Maatschappelijke initiatieven

Daarnaast geloven wij dat talent, net als uw vermogen, enkel tot volle bloei kan komen onder zorgvuldige begeleiding. Kwaliteit is niet de optelsom van individuele muzikanten, artiesten en spelers, maar van teamwork. Daarom is Hanzevast trotse sponsor van het Noord Nederlands Orkest, Museum De Buitenplaats in Eelde en de Groningse basketbalclub Donar, die de laatste jaren toonaangevend is in de Nederlandse competitie.

Daarnaast steunt Hanzevast Het Nationaal Ouderenfonds, een stichting voor eenzame ouderen. In Nederland zijn 1 miljoen ouderen eenzaam, waarvan 200.000 extreem eenzaam. In samenwerking met Het Nationaal Ouderenfonds organiseren studenten van de Hanzehogeschool Groningen hierom een benefietoptreden. Met een uit 40 man bestaand koor worden er drie nummers gezongen. Hiervan hebben de studenten één nummer zelf geschreven. Door het Nationaal Ouderenfonds komen deze ouderen meer in contact met andere ouderen en beleven ze een leuke dag.

Verenigd bij het NNO, Museum de Buitenplaats en Donar, maakt teamwork dat het beschikbare talent meer is dan de som der delen en ongelofelijke prestaties kan bereiken die zonder deze organisaties niet mogelijk zouden zijn. Hanzevast is trots hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Meer informatie over deze partijen

Hanzevast uses cookies that are necessary to make a website usable, as well as to allow basic functions such as page navigation and access to secure areas of the website to function optimally. Without these cookies the website cannot function properly. In addition, Hanzevast uses cookies to analyze data relating to the way in which our website is used, in order to offer you an optimal user experience. The marketing cookies make it possible to offer you other Hanzevast products, now and in the future. By clicking on 'Save my cookie preferences', you agree to the use of the necessary cookies and you choose the analytical and/or marketing cookies as described in our Cookie Statement.